Udržitelnost

"Podnikáme ve světě, kterému už zdaleka nezáleží jen na prostém zisku a ekonomické efektivitě. Do popředí se dostávají témata, která souvisejí s naší odpovědností za život našich potomků. Slovo UDRŽITELNOST se skloňuje ve všech pádech a lidé hledají a nacházejí odpovědi na zásadní celospolečenské otázky. My jsme odpovědi našli a odpovědnost za podobu světa našich potomků jsme přijali. “

Daniel Beneš
generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.