Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Návod pro instalaci ovladače bojleru

Upozornění!

Instalaci modulu provádí pouze kvalifikovaná osoba dle NV č. 194/2022 Sb., min. § 5. Instalace modulu musí respektovat platné ČSN dle konkrétní situace. Předpokládá se instalace do míst (a zón), které odpovídají původní schválené instalaci připojení bojleru.

Modul pro ovládání bojleru neslouží jako prodlužovací přívod z míst, které nejsou pro bojler určeny! Zásuvka modulu je výhradně určena pro řízení bojleru a neměla by být využívána jiným spotřebičem.

Vybrané normy ČSN:

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – „Prostory s vanou nebo sprchou“ ,

ČSN 33 2130 ed. 3 – „Vnitřní elektrické rozvody“,

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 – „Ochrana před úrazem elektrickým proudem“.

1

Popis modulu

Modul je vybaven vlastním jištěním 10 A, max. příkon topné patrony je 2,2 kW.

2

Zapojení modulu

Modul je koncipován pro připojení v obou typických variantách zapojení bojleru:

 • Odpojitelný přívod napájení: Pokud je bojler zapojen do zásuvky 230V, lze zapojit modul velmi jednoduše. Ujistěte se, zda je původní zásuvka zapojena v systému TN‑S/TN‑C‑S (zvlášť vodič PE a N). Zástrčku bojleru zapojíte do modulu (č. 1 viz obr. výše) a zástrčku modulu (2) pak do původní zásuvky 230 V. Přívod elektrické energie je zásuvka 230V – modul TUV – bojler

  Modul umístěte co nejblíže původní zásuvce, tak aby nezasahovala do jiné zóny nebo jinak neohrožoval bezpečnost.

 • Napájení bojleru je součástí domovní instalace: V případě, že je bojler zapojen napevno (přímo do domovní instalace), pro zapojení modulu budou potřeba úpravy zapojení v modulu:

  • Přední kryt modulu sejměte odšroubováním 4 zapuštěných šroubů pod otevíracím průhledným víkem.
  • Odpojte stávající flexo šňůru.
  • Váš přívodní napájecí vodič (fáze) musí být zapojen nejdříve na jistič v modulu, viz šipka 1 na obrázku níže.
  • Napájecí vodič bojler (fáze) je třeba zapojit přímo na stávající svorky integrované zásuvky modulu, viz šipka 2 na obrázku níže. Průřez tohoto vodiče musí být minimálně 1,5 mm2.
  • Zapojte ostatní vodiče.
  • Ujistěte se, že vodiče napájení i bojleru jsou správně a bezpečně zapojeny.
  • Namontujte zpět přední kryt zajistěte našroubováním 4 zápustných šroubů.

 1. Vstupní napájení (z rozvaděče)
 2. Vývod pro bojler

3

Instalace teplotního čidla do bojleru

V každém případě je nutné nainstalovat vodotěsné teplotní čidlo (3) do bojleru, např. do jímky termostatu nebo namísto mechanického teploměru. Ideální pozice čidla je v horní třetině nádrže. Zapojení se může lišit v závislosti na výrobci bojleru, doporučujeme použít originální manuál k nádrži nebo využít konzultace s výrobcem.

4

Přenastavení stávajícího provozního termostatu

Po zapojení externího teplotního čidla je potřeba přenastavit stávající provozní termostat bojleru na maximální možný rozsah – řízení bojleru potažmo teplotu vody pak inteligentně určuje ČEZ Šetřivý balíček.

5

Propojení s aplikací ČEZ Šetřivý balíček

Po instalaci modulu a připojení k napájení je možno bojler, prostřednictvím modulu, okamžitě ovládat z aplikace ČEZ Šetřivý balíček.


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more