Přejít na menu Volba jazyka

Nadace ČEZ

Základní fakta:

Nadace ČEZ patří k nejvýznamnějším dárcům v České republice. Prostřednictvím svých projektů poskytuje finanční prostředky na podporu zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže, zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a celkový rozvoj aktivit občanské společnosti.

K původním projektům Oranžové kolo, Oranžové hřiště a Podpora regionů přibyly v roce 2010 Oranžové schody a Oranžová učebna, v roce 2011 také projekt Stromy 2011.

Přejít nahoru

Navigace: