Přejít na menu Volba jazyka

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

s potěšením vám předkládám zprávu dokumentující způsoby, jakými Skupina ČEZ naplňuje svou společenskou odpovědnost. V tomto roce, který pro Skupinu ČEZ znamenal mnoho změn, přinášíme nové důkazy, že společenská odpovědnost je pro nás základní hodnotou, nikoli jen prázdným pojmem. Poskytujeme konkrétní pomoc nad rámec legislativních povinností a v našem podnikání vždy usilujeme o dosažení všeobecně prospěšných a dlouhodobě udržitelných cílů.

Místo jednotlivých akcí a aktivit upřednostňujeme projekty, které mají širší působnost a zlepšují životní prostředí nebo zmírňují konkrétní sociální problémy. Spolu s firmou se zaměstnanci zapojují do pomoci rozmanitým neziskovým organizacím a podílejí se na veřejně prospěšných projektech (například Čas pro dobrou věc nebo Plníme přání, myslíme na druhé).

Společenská odpovědnost prostupuje činností celé firmy i všech integrovaných společností zcela samozřejmě. Vůči svému okolí, zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a veřejnosti postupujeme odpovědně a s ohleduplností. Šetrně nakládáme s hmotným i nehmotným kapitálem obsaženým v přírodních zdrojích, v hodnotě značky a v partnerských vztazích. Zákazníci a další osoby se v případě svého zájmu mohou obrátit na Ombudsmana ČEZ.

Pravidelně modernizujeme technologické postupy a podporujeme vědu a výzkum. Bezpečnost všech svých provozů klademe na první místo mezi všemi prioritami. Důsledně sledujeme a vyhodnocujeme parametry znečištění ovzduší, pro další použití upravujeme vedlejší produkty uhelných elektráren, pečlivě spravujeme použité jaderné palivo a chráníme faunu například tím, že zabraňujeme zbytečným úrazům ptactva elektrickým proudem.

Skupina ČEZ systematicky podporuje zájem mladých lidí o studium technických oborů. Za strategický přístup ke vzdělávání získal ČEZ, a. s., v roce 2011 v žebříčku TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA speciální ocenění Firma a škola.

Z loňské ankety mezi vysokoškolskými studenty navíc vyplývá, že pro ně ČEZ představuje nejžádanějšího zaměstnavatele.

Nezištnou a dlouhodobou podporu vzdělání, kultury, sportu a zdravotně znevýhodněných spoluobčanů poskytujeme podle zásady Pomáháme tam, kde působíme. Dokážeme vyslyšet požadavky místních organizací, které jsou obeznámeny s místními problémy. Přihlížíme k názorům veřejnosti a její názor respektujeme v projektu Vaše volba. Vloni získal například velkou oblibu nový program Nadace ČEZ Stromy 2011, v němž města a obce obdržely peníze na výsadbu zeleně nebo obnovu sadů a parků: celkem se vysázelo přes 44 tisíc stromů.

Skupina ČEZ naslouchá občanské společnosti a pomáhá jí veřejně prospěšnými programy. Filantropickými aktivitami prohlubuje spolupráci komerčního a neziskového sektoru. Je přístupna dialogu a zůstává nakloněna diskusi o řešení současných problémů.

Tato zpráva přináší základní informace a umožňuje posoudit, zda si Skupina ČEZ počínala v uplynulém období správně, eticky a ohleduplně. Věřím, že jste se s výsledky naší činnosti již setkali a že s námi radost z pozitivních změn sdílíte. Naše činy za nás hovoří nejvíce.

Daniel Beneš
předseda představenstva
a generální ředitel ČEZ, a. s.

Přejít nahoru

Navigace: