Przejdź do menu Wybór języka

Zapobieganie dyskryminacji

Środki zapobiegania dyskryminacji, procedury i instrukcje są zawarte w regulaminach pracy i układach zbiorowych poszczególnych spółek a także w dokumentach regulujących rekrutację i dobór pracowników.

Spółka ČEZ i zintegrowane jednostki zależne Grupy ČEZ to spółki o profilu wyraźnie technicznym stawiające pracownikom wysokie wymagania nie tylko pod względem zawodowym, ale także kondycji zdrowotnej i psychicznej. Pomimo tego w spółkach tych na wybranych stanowiskach zatrudnionych jest 120 osób niepełnosprawnych. W ten sposób otrzymują oni okazję do znalezienia swego miejsca w społeczeństwie i podniesienia jakości życia.

Przejdź w górę

Navigace: