Przejdź do menu Wybór języka

Aktywność pracowników na polu charytatywnym

W 2010 r. odbyła się czwarta już edycja projektu „Spełniamy Życzenia, Pamiętamy o Innych“, w którym pracownicy pomagali dzieciom z domów dziecka i niepełnosprawnym; nowością jest pomoc młodzieży z rodzin zastępczych. W spełnianie życzeń zaangażowało się prawie tysiąc pracowników z wszystkich zakładów Grupy ČEZ. Projekt wsparły także osobistości kultury i sportu. W 2010 r. Grupa ČEZ wspólnie z Fundacją ČEZ ofiarowała kwotę 1 154 600 czeskich koron, która została przeznaczona na przykład na mieszkanie, nowy komputer lub opłacenie czesnego w szkole muzycznej. Partnerem projektu stała się fundacja Rozum i Serce (Rozum a cit).

„Od dwóch lat uczę się zawodu murarza i bardzo to lubię. Chciałbym zrobić jeszcze kurs pracy z płytami gipsowymi i rusztowaniami i w przyszłości zarabiać w ten sposób na życie.“ – mówi Martin, jeden z obdarowanych z Czech wschodnich.

W 2011 r. pracownicy Grupy ČEZ wsparli w ramach projektu „Spełniamy Życzenia, Pamiętamy o Innych“ 30 warsztatów pracy chronionej z całej Republiki Czeskiej. Ofiarowali im kwotę 425 353 czeskich koron, do której Fundacja ČEZ dołożyła kolejne 500 tysięcy czeskich koron. Obdarowane warsztaty wykorzystały otrzymane środki finansowe na opłacenie kosztów operacyjnych, na zakup narzędzi, wyposażenia, materiałów lub poprawę warunków pracy swoich podopiecznych.

Pracownicy Grupy ČEZ pomagali jednak także w innych przypadkach – w 2010 r. na przykład wspólnie z Fundacją ADRA podali pomocną dłoń ludziom z obszarów dotkniętych powodziami w regionie Liberca. Oprócz mapowania dotkniętych regionów (tzw. screeningu) sprzątali podtopione miejsca i wykonywali inne potrzebne prace.

Wiosną 2011 r. pracownicy Grupy ČEZ zainicjowali zbiórkę finansową na pomoc ludziom dotkniętym klęską żywiołową w Japonii. Środki finansowe podarowało ogółem 705 kolegów. Zebraną kwotę 574 238 czeskich koron Fundacja ČEZ podwoiła. Czek na 1 148 476 czeskich koron przekazano dyrektorowi organizacji humanitarnej ADRA. Pieniądze powędrowały do gmin w regionach Sendaj, Fukushima i Jamamoto i skorzystali z nich przede wszystkim seniorzy oraz ludzie samotni i niepełnosprawni. Dzięki zbiórce udało się wyposażyć prowizoryczne schroniska, zakupić pomoce szkolne i rowery dla uczniów, którzy nie mogą uczęszczać do szkół w bezpośrednim sąsiedztwie Fukushimy i muszą dojeżdżać na większą odległość.

Przejdź w górę

Navigace: