Przejdź do menu Wybór języka

Zasady kultury firmowej

Chcąc z powodzeniem kontynuować urzeczywistnianie swej wizji i nadal osiągać ambitne cele, Grupa ČEZ powinna dążyć do umacniania pożądanej kultury firmowej. Została ona zdefiniowana w formie siedmiu zasad i od 2005 r. stała się elementem ram strategicznych Grupy ČEZ.

Siedem zasad

Zasady te stanowią dla pracowników Grupy ČEZ wspólne wartości, które szanują, a także stanowią istotny element standardu w Grupie ČEZ. Duży nacisk kładziony jest na to, aby zasady nie były tylko pustymi hasłami, ale zrozumiałym przewodnikiem w dziedzinie pożądanych zachowań i podejmowania decyzji w codziennej pracy.

Każdą z siedmiu zasad opracowano bardziej szczegółowo, opisując konkretne zachowania będące przejawem jej poszanowania. Obejmuje to dokładniejsze wytłumaczenie, w jaki sposób pracownik powinien traktować swoich kolegów, klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Ocena zgodności postępowania pracowników z podanymi zasadami stanowi nieodłączną część regularnie odbywającej się ewaluacji. Wyniki tej oceny znajdują odzwierciedlenie w wynagradzaniu poszczególnych pracowników, co przyczynia się do ich większej wydajności i postępowania zgodnego z kulturą firmową.

Przejdź w górę

Navigace: