Przejdź do menu Wybór języka

Sprzężenie zwrotne od pracowników

Pracownicy spółki ČEZ i zintegrowanych spółek zależnych mogli składać skargi w zakresie egzekwowania praw i obowiązków wynikających z relacji opartych na prawie pracy u dyrektorki pionu personalnego spółki ČEZ. Rozpatrywaniem skarg zajmuje się dział relacji społecznych, który zapewnia należyte przebadanie treści skargi i udzielenie odpowiedzi pracownikowi. W przypadku wykrycia braków podejmowane są odpowiednie działania naprawcze.

Przejdź w górę

Navigace: