Přejít na menu Volba jazyka

Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci

Požadavky na bezpečnost procesu výroby elektřiny a tepla a na ochranu zdraví zaměstnanců jsou striktně definovány legislativou České republiky. Za jejich plnění je odpovědné představenstvo společnosti. Dokladem o kvalitě řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obhájený třetí titul Bezpečný podnik, garantovaný Státním úřadem inspekce práce, pro uhelné a vodní elektrárny společnosti ČEZ v říjnu roku 2013. Obhájený titul prokazuje, že jsou plněny požadavky programu Bezpečný podnik, které vycházejí z principů a zásad systémových norem (OHSAS 18001; ČSN EN ISO 14001; ČSN EN ISO 9001 a Příručka ILO OHS-2001).

Titul Bezpečný podnik v současné době vlastní všechny provozované elektrárny ČEZ. První elektrárnou, která ho získala, byla Jaderná elektrárna Dukovany (1999), která tento titul obhájila znovu v dubnu 2014. Následovaly vodní a uhelné elektrárny (2004) a Jaderná elektrárna Temelín (2005), která obhájila titul v roce 2014.

Získanými oceněními představenstvo společnosti dokládá, že důsledně plní vyhlášenou bezpečnostní politiku, kterou využívá k proklamaci svých postojů a záměrů v problematice bezpečnosti.

Svůj odpovědný přístup k oblasti BOZP dále deklarovala společnost ČEZ v období let 2012–2013 v klasických elektrárnách realizací programu opatření na zvýšení úrovně bezpečnosti. Programem byla identifikována zlepšení v těchto oblastech:

Opatření zavedená v roce 2012 měla již výsledky ve snížení dodavatelské úrazovosti v roce 2013, kdy společnost ČEZ dosáhla nejlepšího statistického výsledku úrazovosti ve své historii.

Vývoj úrazovosti dodavatelů pro ČEZ, a. s.

V jaderných elektrárnách byl v rámci posílení bezpečnosti práce spuštěn projekt Zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je vyhlášen na roky 2013–2014 a je zaměřen na zaměstnance společnosti ČEZ a na zaměstnance dodavatelů v obou jaderných elektrárnách. Cílem projektu je:

Zavedením funkce koordinátora BOZP ČEZ v lokalitách, kde se uskutečnila nebo stále ještě pokračuje výstavba a obnova zdrojů společnosti ČEZ, došlo ke zlepšení například v projektech na komplexní obnovu elektráren Tušimice a Prunéřov II, na výstavbu nového uhelného zdroje v Ledvicích a nové paroplynové elektrárny v Počeradech.

Mimo projekty na komplexní obnovu byla realizována i řada akcí v jaderných a vodních elektrárnách. V letech 2012–2013 byly ze strany útvaru BOZP v jaderných elektrárnách koordinovány akce související se zodolňováním elektráren. Šlo například o zodolnění 4. systému zajištěného napájení, zajištění seizmické odolnosti stavebních konstrukcí, rekonstrukce vnitřních částí chladicích věží, seizmické zodolnění stropů blokových dozoren nebo o rekonstrukce šaten č. 5 a 6 v Jaderné elektrárně Temelín.

Koordinátoři BOZP svými zkušenostmi, praxí a profesionalitou ovlivňují zásadním způsobem dodržování kvality bezpečnosti na stavbách nejen u všech fyzicky pracujících zaměstnanců staveb, ale i u ostatních bezpečnostních techniků dceřiných a dodavatelských společností.

V roce 2013 byl vydán standard Systém řízení BOZP, který stanoví jednotné obecné požadavky BOZP v dceřiných společnostech spadajících do segmentového centra řízení bezpečnosti divize výroba. Mezi řízenými společnostmi byla zavedena pravidelná setkání bezpečnostních manažerů firem, kde dochází ke vzájemnému předávání zkušeností, informování o bezpečnostních incidentech a opatřeních. Relevantní informace se pak přenášejí příslušným zaměstnancům Skupiny ČEZ a jsou přijímána potřebná opatření.

Počet úrazů v segmentovém centru DV, včetně ČEZ, a. s.

Přejít nahoru

Navigace: