Přejít na menu Volba jazyka

Politika bezpečnosti, ochrany životního prostředí a kvality řízení

Problematika bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí tvoří vzájemně propojený celek. Proto jsou tyto oblasti v rámci ČEZ provázány i z hlediska integrovaného řízení. Bezpečnost Skupiny ČEZ stojí na třech základních pilířích, kterými jsou řízení, technologie a lidé. Jejími základními cíli jsou:

Přejít nahoru

Navigace: