Přejít na menu Volba jazyka

Požární ochrana

Požární bezpečnost ve společnosti ČEZ je zajišťována útvary požární ochrana Jaderné elektrárny Dukovany, Jaderné elektrárny Temelín a klasických elektráren. Každý z těchto útvarů zajišťuje požární ochranu ve své lokalitě komplexně, tj. plní úkoly požární ochrany v oblasti požární prevence i v oblasti požární represe. Pro výkon požární represe je v každém útvaru požární ochrany zřízena jednotka Hasičského záchranného sboru podniku.

Všechny tři útvary Hasičského záchranného sboru podniku jsou začleněny do Integrovaného záchranného systému ČR. Z toho vyplývá, že vyjíždějí k požárním zásahům i mimo své lokality, a významným způsobem tak přispívají k zajišťování požární ochrany v okolí elektráren.

V rámci Integrovaného záchranného systému ČR vyjíždějí jednotky Hasičského záchranného sboru podniku zasahovat nejenom v případě požáru, ale i provádět záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Nejčastěji jde o zásahy při silničních nehodách, při kterých jsou hasiči vzhledem ke své vybavenosti a ke svému výcviku schopni poskytnout kvalitní odbornou pomoc, včetně rychlého vyproštění osob z havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci zraněným osobám.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny výjezdy jednotek Hasičského záchranného sboru podniku mimo své lokality v rámci Integrovaného záchranného systému ČR v letech 2012 a 2013.

  Výjezdy k požárům Ostatní výjezdy
  EDU ETE KE EDU ETE KE
2012 1 4 5 11 1 14
2013 4 7 6 14 2 11

Nejvýznamnějšími událostmi, na jejichž likvidaci se hasiči Skupiny ČEZ v posledních dvou letech úspěšně podíleli, byly:

Přejít nahoru

Navigace: