Přejít na menu Volba jazyka

Radiační ochrana

Výskyt ionizujícího záření je při využívání technologie výroby elektřiny v jaderných elektrárnách nevyhnutelný. Na rozdíl od jaderné bezpečnosti, která se zabývá převážně funkcemi zařízení a provozními stavy, poskytuje radiační ochrana návod, jak se v takovém prostředí chovat a jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a životního prostředí.

Radiační ochrana je tzv. atomovým zákonem definována jako systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření fyzických osob a k ochraně životního prostředí. Mezi klíčové úkoly v oblasti radiační ochrany patří kromě zajištění bezpečných pracovních podmínek zaměstnanců především ochrana obyvatel a životního prostředí v okolí jaderných zdrojů.

Monitorování vlivu jaderných elektráren na životní prostředí se provádí z několika důvodů. Za normální radiační situace:

Za havarijní radiační situace:

Monitorování je zajišťováno akreditovanými laboratořemi s vysoce kvalifikovaným personálem a špičkovým technickým vybavením, kvalita laboratoří je kontrolována pravidelnými audity a potvrzována v rámci srovnávacích měření. Navíc jsou výpusti jaderných elektráren a jejich vliv na okolí nezávisle monitorovány laboratořemi SÚJB a SÚRO.

V této oblasti dosahuje Skupina ČEZ dlouhodobě vynikajících výsledků. Respektuje při tom zákonné požadavky a mezinárodní doporučení.

Úroveň radiační ochrany je systematicky ověřována a trvale zvyšována v souladu se zahraničními zkušenostmi. Uskutečnilo se například rozšíření monitorovací sítě v okolí jaderných elektráren, došlo i k optimalizaci v organizaci havarijních služeb a k zintenzivnění přípravy personálu, probíhá také doplňování autonomních mobilních technických prostředků použitelných v případě mimořádné události.

Přejít nahoru

Navigace: