Přejít na menu Volba jazyka

Kvalita

Zásada zlepšování kvality řízení

Pro naplnění Politiky kvality řízení je zapotřebí správné nastavení, hodnocení, dokumentování a zlepšování systému řízení. Ke správnému nastavení a zlepšování systému řízení se s výhodou užívá metoda PDCA (tzv. Demingův cyklus), která zejména ve spojení s principy kontrolního systému a využitím odborných nástrojů neustálého zlepšování přináší své pozitivní výsledky.

V souladu s tímto principem jsou vypracovávány plány činností, realizují se plánované činnosti, monitorují a analyzují dosažené výsledky a následně uplatňují opatření k dalšímu zlepšení. Skupina ČEZ řídí své společnosti tak, aby s výsledky její práce byli spokojeni zákazníci i další zainteresované strany.

Přejít nahoru

Navigace: