Přejít na menu Volba jazyka

Etické aspekty podnikání

Podnikatelské prostředí v České republice je komplikované a legislativa klade na firmy vysoké administrativní i provozní nároky. Oblasti energetiky společně s provozem jaderných zdrojů se týká celá řada zákonných povinností, kterým není zcela jednoduché vyhovět. Skupina ČEZ však podmínky podnikání respektuje a řídí se jimi. Ve vybraných oblastech systému řízení dobrovolně upravuje nebo zpřísňuje interní předpisy v duchu principů firemní společenské odpovědnosti.

V souladu se svou strategií promítá Skupina ČEZ do svého podnikání etické principy. Jsou obsaženy v základních strategických dokumentech, kterými jsou zejména:

K etickému podnikání přispívají také interní a externí audity, mise OSART, systémy dokumentace a kontroly, jasně definovaná spolupráce s dodavateli, kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi a školení zaměstnanců.

V roce 2013 byly zahájeny práce na novém etickém kodexu, kterým chce Skupina ČEZ respektovat aktuální vývoj a podnikatelské prostředí v České republice, zejména v oblasti energetiky.

Přejít nahoru

Navigace: