Přejít na menu Volba jazyka

Strategické iniciativy

Strategické iniciativy, které byly platné od roku 2011 do roku 2013, byly vyhodnoceny následovně:
Jaderné zdroje: Pokračuje příprava rozšíření Jaderné elektrárny Temelín, vyjednávání podmínek ekonomické proveditelnosti a zajištění dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany.
Zajištění paliv: Bylo úspěšně ukončeno – hlavní cíl zajištění dlouhodobých dodávek paliva pro hnědouhelné elektrárny v portfoliu společnosti ČEZ byl splněn.
Výkonnost: Stávající fáze je úspěšná – hlavní cíle byly splněny, návaznost zajistí nový program Výkonnost a podnikavost.
Regionální energetika: Aktivity původně rozvíjené v rámci Regionální energetiky jsou rozděleny mezi příslušné divize společnosti ČEZ a pokračování zajistí nový strategický program Nová energetika.
Obnovitelné zdroje: Krátkodobý cíl byl zúžen jen na výstavbu nejefektivnější části portfolia a optimalizaci prostřednictvím prodeje vybraných aktiv nebo podílů ze stávajícího portfolia.

S ohledem na aktuální vývoj přistoupila Skupina ČEZ v roce 2013 k aktualizaci strategických programů s důrazem na koncového zákazníka, dosažení vytyčených finančních cílů a zvýšení přínosu každého zaměstnance pro hodnotu Skupiny ČEZ. Struktura aktiv se zásadně nemění, ale základním zadáním je, aby ČEZ provozoval v každé skupině nejkvalitnější aktiva ve stabilních zemích.

Výsledkem aktualizace strategie Skupiny ČEZ je upravená sada strategických programů a jejich zadání:
Nové jaderné zdroje: Zajistit podmínky ekonomické proveditelnosti a financovatelnosti projektu výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín a případně dalších jaderných projektů.
Dlouhodobý provoz EDU: Prodloužit životnost Jaderné elektrárny Dukovany minimálně do roku 2025 při zajištění požadované bezpečnosti a návratnosti.
Konsolidace zahraničí: Snížit expozici v zahraničí na neperspektivních trzích a zvětšit zaměření na země s vyšší politickou a ekonomickou stabilitou, optimalizovat kapitálovou strukturu jednotlivých společností.
Obnovitelné zdroje: Optimalizovat stávající portfolio prodejem vybraných projektů nebo podílů na aktivech, rozvíjet, stavět a provozovat portfolio obnovitelných zdrojů energie s atraktivním vnitřním výnosovým procentem (IRR).
Orientace na zákazníka: Zlepšit zákaznickou zkušenost napříč Skupinou ČEZ, využít nové produkty nebo služby pro zhodnocení stávající zákaznické báze, zlepšit vnímání značky Skupiny ČEZ.
Nová energetika: Budovat nové podnikání zejména v oblasti decentralizované a „malé“ energetiky (zdroje s nižším výkonem) zaměřené na koncového zákazníka.
Výkonnost a podnikavost: Posilovat podnikavost a finanční řízení při dosahování dodatečných úspor, nastavit program rozvoje zaměstnanců pro zvyšování výkonnosti a hodnoty Skupiny ČEZ.

Přejít nahoru

Navigace: