Přejít na menu Volba jazyka

Zásady výběrových řízení

Skupina ČEZ provádí výběr svých dodavatelů formou nadlimitních veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou. Současně realizuje také podlimitní výběrová řízení.

Při výběru dodavatelů klade Skupina ČEZ důraz na kvalitu dodávaného materiálu nebo poskytované služby, pochopitelně i na cenu. Pro výběr dodavatelů jsou definována hodnotící kritéria, která vždy zahrnují vyjádření k ceně. Patří k nim i kvalifikační kritéria, kterými jsou různá osvědčení, certifikáty kvality podle parametrů ISO, živnostenská oprávnění a další dokumenty a ve vhodných případech také technická hodnotící kritéria.

Na změny spojené s přípravou vydání nového občanského zákoníku se Skupina ČEZ připravovala již v průběhu roku 2013. Nastavené úpravy nákupního procesu reflektují potřeby nového občanského zákoníku a zároveň také vyhovují interně nastaveným požadavkům na vyšší flexibilitu a výkonnost nákupního procesu, zejména na jeho transparentnost.

Všem zaměstnancům, kterých se změny jakkoliv dotkly, byly informace o opatřeních zaměřených na zlepšení nákupního procesu včas a srozumitelně předány. Náležitosti nákupního požadavku jsou nastaveny vnitřním firemním metodickým dokumentem, odpovědnost za podepisování je aktualizována v podpisovém a kompetenčním řádu řízené dokumentace.

Pro zajištění transparentnosti výběrových řízení nejsou cenové nabídky poskytovány útvaru žadatele. Po vyhodnocení výběrového řízení jsou veškeré informace o průběhu výběrového řízení uloženy v informačním systému SAP SRM a přílohou je návrh smlouvy. Změnami přijetí nového občanského zákoníku dostává vyšší váhu jednání zaměstnanců společnosti, proto je např. jednoznačně pověřen obchodním jednáním nákupčí divize správa, a nikoliv zaměstnanec útvaru žadatele.

Skupina ČEZ interními komunikačními kanály zaměstnance upozornila, že jednání v rozporu s uvedenými pravidly může být považováno za porušení pracovních povinností a v případě vzniku škody může mít zaměstnanec trestněprávní odpovědnost a odpovědnost za vzniklé škody.

Přejít nahoru

Navigace: