Přejít na menu Volba jazyka

Hospodárná spotřeba

Spotřeba pitné vody v jaderných a klasických elektrárnách společnosti ČEZ od roku 2001 vytrvale klesá. V jaderných elektrárnách se snížila o 64 %, v klasických zdrojích o 38 %. Celkově tak elektrárny ČEZ spotřebují téměř o polovinu pitné vody méně ve srovnání s dobou před třinácti lety. Vyplývá to z výstupů hospodaření s vodami ve společnosti ČEZ.

Spotřeba povrchové (technologické) vody v klasických elektrárnách klesla ve stejném období z 99,4 milionu m3 na 79,6 milionu m3, úspora tak činí 19,7 %. O 43 %, z 390,1 tisíce m3 na 112,6 tisíc m3, klesla také spotřeba podzemní vody. Klasické elektrárny ČEZ vyprodukovaly v roce 2013 celkem 28 miliard kWh elektřiny a 263 milionů GJ tepla.

Odběr povrchové (technologické) vody v jaderných elektrárnách sice stoupl o 57 % na 85,2 milionu m3, stalo se tak ovšem za průběžného růstu produkce elektřiny a tepla v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín na více než dvojnásobky hodnot z roku 2001. Jaderné elektrárny loni vyrobily 30,7 miliardy kWh elektřiny a 326 milionů GJ tepla.

Průměrná spotřeba pitné, povrchové (technologické) vody a vody pro průtočné chlazení činila loni v klasických elektrárnách 15,543 m3/MWh. V případě produkce tepla šlo o 1,662 m3/GJ. Průtočné chlazení se kvůli povaze provozů a využívaných technologií provádí pouze v elektrárnách Hodonín, Mělník a v teplárně Dvůr Králové. Celkem zde bylo v roce 2013 využito 356 milionů m3 vody pro průtočné chlazení.

Průměrná spotřeba pitné a povrchové (technologické) vody v jaderných zdrojích byla loni na úrovni 2,773 m3/MWh. V případě produkce tepla šlo o 0,261 m3/GJ.

Více informací k hospodaření s vodami ve společnosti ČEZ v roce 2013 a také informace k celkovému ekologickému aspektu aktivit Skupiny ČEZ najdete na www.cez.cz/cs/ odpovedna-firma/zivotni-prostredi.html.

Společnost ČEZ je členem tematické skupiny Firmy a voda, fungující na platformě Byznys pro společnost www.byznysprospolecnost.cz/.

Spotřeba vody v klasických elektrárnách Skupiny ČEZ (v m3)

Spotřeba 2012 2013
Pitná voda 614 981 570 589
Povrchová (technologická) voda 92 685 591 79 647 820
Voda pro průtočné chlazení 431 644 565 356 274 313
Podzemní voda 167 908 112 629

Spotřeba vody v jaderných elektrárnách Skupiny ČEZ (v m3)

Spotřeba 2012 2013
Pitná voda 182 051 570 589
Povrchová (technologická) voda 93 083 037 85 242 922

Odběr pitné a povrchové vody v klasických elektrárnách (v m3)

Odběr pitné a povrchové vody v jaderných elektrárnách (v m3)

Přejít nahoru

Navigace: