Přejít na menu Volba jazyka

Obnova výrobních zdrojů

Obnova uhelných bloků
V roce 2007 spustila Skupina ČEZ další vlnu ekologizace uhelných elektráren. Navazuje na ekologický program realizovaný v letech 1992–1998, do kterého Skupina ČEZ investovala cca 50 miliard korun. Hlavním cílem programu komplexní obnovy je:

Program v hodnotě přesahující 100 miliard korun je největším investičním projektem v novodobé historii, který společnosti pomůže zajistit zachování energetické konkurenceschopnosti. Pokud bude realizován celý program komplexní obnovy, dojde k významnému snížení emisí.

Jako příklad může sloužit komplexní obnova Elektrárny Tušimice, kde se podařilo dosáhnout vyšší než projektované účinnosti jednotlivých výrobních bloků, která vede ke snížení množství spalovaného paliva (hnědého uhlí) na jednotku výkonu. To má pozitivní dopad na snížení emisí na vyrobenou MWh. Elektrárně Tušimice II přinesla obnova zvýšení čisté účinnosti z 34 % na 39 %, to v důsledku znamená úsporu cca 14 % primárních paliv, tj. uhlí. Zároveň se podařilo snížit emise oxidů dusíku o 70 %, emise oxidu siřičitého o 79 % a emise tuhých znečišťujících látek o 87 %. Oproti roku 1993 jde o snížení emisí oxidů dusíku o 73 %, emisí oxidu siřičitého o 98 % a emisí tuhých znečišťujících látek o 97 %.

Přejít nahoru

Navigace: