Přejít na menu Volba jazyka

Ochrana životního prostředí,
prevence a omezování znečištění

Strategická rozhodnutí Skupiny ČEZ v oblasti ochrany životního prostředí vycházejí z přesvědčení, že životní prostředí je nenahraditelným bohatstvím, které chce odpovědný správce předat budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jej zdědil. Také na celoevropské úrovni patří ochrana životního prostředí ke klíčovým společenským tématům.

Součástí řízení společnosti je zodpovědný přístup Skupiny ČEZ k ochraně životního prostředí a jeho implementace prostřednictvím systému environmentálního managementu EMS (Environmental Management System). Jde o nástroj, kterým společnost aktivně sleduje, řídí a vyhodnocuje své činnosti ve vztahu k životnímu prostředí.

Cílem systému EMS je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie Skupiny ČEZ i do standardních činností, na základě kterých podporuje ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Prostřednictvím systému EMS deklaruje, že v rámci své činnosti dbá na dopady na ochranu životního prostředí a při výrobní činnosti je zvažuje.

Implementace EMS podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001:2004 byla zahájena v roce 1997. Systém EMS byl poprvé certifikován v roce 2002 v klasických elektrárnách a v roce 2001 a 2004 v jaderných elektrárnách. Pro společnost ČEZ byl následně vydán mezinárodní certifikát pro klasické elektrárny (souhrnně pro uhelné a vodní elektrárny) a dva samostatné certifikáty pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.

Základním dokumentem pro EMS je Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí, obsahující závazek neustálého zlepšování a prevence znečištění v souladu s požadavky legislativy. Dokument je veřejně přístupný na stránkách společnosti ČEZ na adrese www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/politika-bezpecnosti-a-ochrany-zivotniho-prostredi.html. S dokumentem jsou seznamováni všichni její zaměstnanci, zaměstnanci vybraných dceřiných společností Skupiny ČEZ a při vstupním školení také zaměstnanci smluvních partnerů působících v areálech jednotlivých lokalit.

Součástí systému EMS jsou interní a externí audity, v rámci kterých je průběžně ověřována shoda s požadavky normy ISO 14001, s řídicí a pracovní dokumentací společnosti ČEZ a s právními předpisy v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí:

Interní audity EMS provádějí zaměstnanci společnosti ČEZ, externí audity EMS certifikační organizace.

Externí audity EMS se konají každý rok v klasických i jaderných elektrárnách. V roce 2012 a 2013 provedl audit v klasických elektrárnách certifikační orgán Bureau Veritas Czech Republic, který prokázal shodu s požadavky normy. Auditoři proto doporučili organizaci pokračovat v certifikaci. Klasické elektrárny ČEZ obhajují certifikáty EMS v roce 2014.

Pravidelným externím auditům se podrobují také jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, kde se v roce 2013 konal recertifikační audit EMS prováděný certifikační společností DET NORSKE VERITAS CZ. Elektrárny Temelín a Dukovany úspěšně prošly auditem, a prokázaly tak, že naplňují požadavky mezinárodní normy ISO 14001:2004 v oblasti ochrany životního prostředí. Na základě tohoto zjištění vydal certifikační orgán v roce 2013 jaderným elektrárnám certifikát EMS na následující tříleté období.

Přejít nahoru

Navigace: