Přejít na menu Volba jazyka

Dodavatelé a odběratelé

Zákaznický kodex

Skupina ČEZ se stále snaží zlepšovat své služby pro klienty. Proto v roce 2013 vydala Zákaznický kodex, který souhrnně popisuje úroveň služeb poskytovaných domácnostem a menším firmám.

Patnáctistránkový materiál představuje tři základní pilíře přístupu Skupiny ČEZ k zákazníkům. Jsou jimi motta:

Skupina ČEZ tak sděluje, že se snaží zákazníkům co nejvíce usnadnit vyřizování jakýchkoliv požadavků a usiluje o to, aby pro ně bylo každé kontaktování Skupiny ČEZ co nejpříjemnější.

Zákaznický kodex jasně definuje standardy komunikace se zákazníkem a nabízí klientům souhrnný a srozumitelný přehled možností komunikace se Skupinou ČEZ:

Zákaznický kodex je klientům k dispozici v tištěné formě v zákaznických centrech a na webových stránkách ČEZ.

Udržet a zlepšovat standardy péče o zákazníky tak, jak slibuje kodex, by nebylo možné bez konkrétních opatření. V rámci strategického programu Orientace na zákazníka proto vznikl seznam více než dvou desítek novinek, které by měly vést k dalšímu zlepšení zákaznické zkušenosti. Jsou výsledkem několikaměsíčních analýz, které zahrnovaly kvantitativní a kvalitativní průzkumy uskutečněné mezi zákazníky i uvnitř firmy. Ukázaly, že zákazníci považují Skupinu ČEZ za spolehlivého a stabilního partnera, zároveň ale uvítají větší jednoduchost a srozumitelnost v komunikaci při vyřizování požadavků.

Skupina ČEZ proto připravuje pro zákazníky několik zjednodušení komunikace. Do budoucna chce například nabídnout širší škálu možností elektronické komunikace nebo moderních platebních metod, včetně platby kartou v zákaznických centrech. Společnost ČEZ Zákaznické služby testovala a nyní vyhodnocuje podstatné zjednodušení, případně i zrušení „interaktivní hlasové odezvy“, tedy automatické provolby na zákaznické lince. ČEZ Prodej na rok 2014 chystá také několik novinek v nabídce svých služeb.

Přejít nahoru

Navigace: