Přejít na menu Volba jazyka

Hledání talentů

Skupina ČEZ věnuje dlouhodobě pozornost vzdělávání dětí a mládeže, protože si velmi dobře uvědomuje, že je zapotřebí vychovávat novou generaci v technických oborech. Cílem je získat nadané absolventy se zaměřením na energetiku, kteří by po studiu nastoupili do specializovaných, prestižních a dobře ohodnocených pozic v provozech. Nabízí jim stipendijní programy, které jsou prvním krokem ke kariéře v oblasti energetiky.

Stipendijní program Vysokoškolák je určen studentům technických vysokých škol, ale i všem dalším, kteří se o techniku zajímají. Předpokladem přijetí do uvedeného programu je absolvování některé z akcí pro středoškoláky a vysokoškoláky (Jaderné a Energetické maturity a Letní univerzity). Za pět let fungování programu jím prošlo přes padesát studentů, z nich značná část již pracuje v rámci společnosti ČEZ. Další informace najdete na adrese www.kdejinde.cz/cs/studenti.html.

Studenti, kteří už někdy navštívili webové stránky Skupiny ČEZ, dobře vědí, že tu najdou i řadu dalších zajímavých informací. Na adrese www.kdejinde.cz jsou například k dispozici materiály ke studiu, informace o Jaderné a Energetické maturitě, Letní univerzitě, o matematických a fyzikálních olympiádách (jichž je od roku 2011 generálním partnerem), čtvrtletník Skupiny ČEZ Kde jinde, popularizační studentský časopis Třípól (www.tretipol.cz) a řadu dalších užitečných podkladů. Pro aktivní komunikaci byl zřízen facebookový profil Práce v ČEZ www.facebook.com/#!/PracevCEZu, který má přes sedm tisíc fanoušků a je využíván pro komunikaci aktuálních témat.

Skupina ČEZ ve svých aktivitách nezapomíná ani na žáky základních škol. Od roku 2012 je jedním z hlavních partnerů projektu ŠIK, jehož cílem je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím videospotů, které mají osvětově-vzdělávací a informační charakter. Spoty jsou promítány na velkoplošných obrazovkách instalovaných ve školách a umožňují nový způsob komunikace s mladými lidmi. Projekt ŠIK se snaží přispět k předcházení rizikovému chování na základních a středních školách, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi.

Environmentální výchova, informace o energetice, elektrotechnice, propagace elektrotechnických škol a oborů, to vše je předmětem projektu Elektrika je cool. Společnost ČEZ za něj získala první místo v soutěži Asociace PR agentur v roce 2012. Portál Elektrika je cool navštívilo 52 559 uživatelů, z nichž 13 275 se do soutěže aktivně zapojilo. Své kontaktní údaje vyplnilo 4 953 studentů. Podařilo se tak naplnit jeden z hlavních cílů – získat kontakty na studenty a navázat s nimi další komunikaci. Projekt ukázal, že technické obory jsou považovány za přitažlivé a ČEZ za atraktivní místo pro práci. Skupině ČEZ se podařilo zlepšit negativní vnímání techniky ze strany studentů a ukázat, že jsou schopní a kreativní.

Prostřednictvím svých aktivit (veletrhy, besedy, exkurze, stáže atd.) Skupina ČEZ osloví v rámci jednoho kalendářního roku téměř 100 tisíc osob.

Přejít nahoru

Navigace: