Přejít na menu Volba jazyka

Korporátní identita

Údaje o umístění na trhu, postoje respondentů a řadu dalších důležitých informací získává Skupina ČEZ kromě jiného také prostřednictvím výzkumů. Realizuje je pro ni šest agentur – tři tuzemské a tři zahraniční. Velkou část výzkumů provádí Skupina ČEZ také sama. Výzkumy se zaměřují zejména na:

Z uvedených výzkumů vyplynuly v průběhu roku 2013 následující nejdůležitější údaje:

Přejít nahoru

Navigace: