Přejít na menu Volba jazyka

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie):

Nejvýznamnějším dárcem nadace je společnost ČEZ a některé další společnosti Skupiny ČEZ. Při poskytování nadačních příspěvků se řídí těmito zákony a pravidly:

Při poskytování nadačních příspěvků z prostředků, které obdržela od společností Skupiny ČEZ, respektuje nadace pravidla stanovená:

Podpora Nadace ČEZ směřuje především do těchto oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora znevýhodněných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo), aktivní spolupráce s regiony (grantové řízení Podpora regionů), podpora projektů zaměřených na vzdělávání a odstraňování bariér (projekt Oranžová učebna a projekt Oranžové schody). K obnově zeleně v obcích přispívá grantové řízení Stromy, vyhlášené v roce 2011 a 2013. V roce 2013 Nadace ČEZ podpořila v rámci firemního projektu Vaše volba obnovu přechodů v regionech. V roce 2014 otevřela Nadace ČEZ nové grantové řízení Oranžový přechod, které podporuje osvětlování přechodů pro chodce.

Významná je mnoholetá spolupráce se zaměstnanci Skupiny ČEZ. Od roku 2009 je nadace spolutvůrcem charitativního projektu zaměstnanců Skupiny ČEZ Plníme přání, myslíme na druhé. V roce 2013 pak v prvním ročníku Zaměstnaneckých grantů získalo 107 zaměstnanců příspěvek na činnost pro neziskové organizace, ve kterých se angažují.

Prostřednictvím Nadace ČEZ podpořila Skupina ČEZ v České republice v roce 2012 celkem 388 projektů v celkové hodnotě 140,5 milionu korun, což ji řadí mezi nejštědřejší nadace v České republice. V roce 2013 to bylo 646 projektů a částka 159,2 milionu korun, které putovaly do programů reagujících na aktuální potřeby.

Oranžová hřiště

Program pomáhá obcím a městům financovat budování a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť.

Panská louka, Nižbor
Multifunkční Oranžové hřiště vyrostlo v roce 2013 na Panské louce. Dětem z přilehlé mateřské a základní školy dosud obdobné moderní sportoviště v Nižboru chybělo. Ke sportování využívaly hřišťátko v areálu sokolovny, to však zastaralo a přestalo účelům plně vyhovovat. Teď mohou děti trénovat přesnost v míření na basketbalový koš a koordinaci na balanční lávce nebo dovádět na pružinovém houpadle. Provozní řád umožňuje vstup dětí do 12 let jen za doprovodu rodičů, sportoviště tak poslouží i k setkávání dospělých. Zatímco ratolesti vybíjejí svou energii, rodiče si odpočinou a na své děti mohou pohodlně dohlížet z nových laviček. Příspěvek Nadace ČEZ činil 220 tisíc korun.

Sportovní hřiště, Bílá
Nové sportovní hřiště vzniklo v roce 2013 na místě původního, které mělo nevyhovující betonovou a plastovou hrací plochu. Víceúčelové sportoviště je možné snadno připravit pro různé druhy sportů. V blízkosti areálu se nachází také střední odborné učiliště, které sportoviště využívá i během školního roku. Ani s příchodem zimy však provoz hřiště nekončí. V mrazivých dnech je možné na ploše vytvořit led pro bruslaře. Nadace ČEZ přispěla na vybudování hřiště částkou 1 milion korun.

Dětské hřiště, Budišov nad Budišovkou
Dětské hřiště, které vzniklo v roce 2013, je první hrací plochou svého druhu ve městě. Najdete ho v tiché a bezpečné části v blízkosti centra. Oplocené hřiště je přístupné dětem předškolního a školního věku z Budišova i blízkého okolí po celý den, zamyká se jen na noc. Největším lákadlem je herní sestava Budišov se šesti věžemi, skluzavkou, lezeckou stěnou, síťovým tunelem a lanovým mostem. Doplňují ji pružinová houpadla, dvoumístná houpačka nebo kryté pískoviště. Maminky a tatínkové mohou na své ratolesti dohlížet z okolních laviček. Nadace ČEZ na hřiště přispěla částkou 495 tisíc korun.

Sportovní areál TJ, Kamenný Újezd u Českých Budějovic
Sportovní areál TJ v Kamenném Újezdu u Českých Budějovic nabízí od roku 2012 další možnosti pro využití volného času. Rodiče s dětmi nejvíce ocení nové dětské hřiště s kolotočem, dvouhoupačkou, pružinovými houpačkami, kreslicí tabulí a prohazovadlem. Nechybí ani sestava s prolézačkou a skluzavkou. Při výběru vybavení pamatovali zástupci obce i na děti s pohybovými problémy, pro které zde umístili bezpečnou závěsnou houpačku, tzv. hnízdo. Na dětské hřiště navazuje víceúčelové sportoviště. Láká milovníky nohejbalu, odbíjené a plážového volejbalu. Návštěvníci přitom mohou využívat zázemí areálu tělovýchovné jednoty. Částka poskytnutá Nadací ČEZ činila 900 tisíc korun.

Oranžové kolo

Od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými dvěma speciálně upravenými rotopedy různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na oranžovém kole podpořili neziskové organizace.

Après Ski, Praha
Pražská náplavka na Rašínově nábřeží hostila druhý říjnový víkend roku 2013 netradiční akci Après Ski. Festival plný sněhu a zimních radovánek bavil děti i dospělé. K vidění byly závody profesionálních jezdců ve snowboardingu a freestyle lyžování. Ti nejmenší tu pak mohli na krátké umělé sjezdovce vykroužit svůj první oblouček na lyžích nebo snowboardu. Během soboty měl každý návštěvník možnost šlápnout do pedálů Oranžového kola. Návštěvníci pomohli matkám samoživitelkám v tíživé životní situaci žijícím v Kolpingově domě v Praze 8 a organizaci Kvadru, o.p.s., která se věnuje tělesně postiženým s poraněním míchy. Celkem Nadace ČEZ rozdělila 100 448 korun.

Sázavafest, Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou žila v roce 2013 již potřinácté multikulturním festivalem Sázavafest. Bohatý třídenní program přilákal dvacet tisíc lidí. Řada návštěvníků přidala k poslechu hudby i dobrý skutek a pomohla získat pro dvě neziskové organizace více než 100 tisíc korun jízdou na oranžových kolech. Součástí programu bylo i slavnostní předání osmi oranžových kol do pěstounských rodin. Dětem se tak při přebírání daru na hlavním pódiu naskytla příležitost zažít pocity slavných osobností před zaplněným hledištěm.

Festival Barevná planeta, Ústí nad Labem
Multietnický festival Barevná planeta přilákal v roce 2012 do Ústí nad Labem milovníky hudby, ale také divadla, tance a filmu. Návštěvníkům v pestrém programu neunikl ani charitativní projekt Oranžové kolo, kde jízdou na rotopedu pomáhali dětem z dětských domovů. Díky jejich zájmu dostaly děti vyrůstající bez rodiny možnost bydlet ve cvičných bytech a stát se samostatnějšími. Během festivalu se podařilo „vyšlapat“ celkem 100 384 korun, které si mezi sebe rozdělily Dětský domov Střekov (49 967 korun) a Dětský domov Severní Terasa (50 417 korun).

Folkové prázdniny, Náměšť nad Oslavou
Návštěvníci festivalu Folkové prázdniny si v roce 2012 užívali pohody a kvalitní hudby, navštěvovali desítky dílen, ale také pomohli dobré věci. Na oranžovém kole Nadace ČEZ ujeli desítky kilometrů, a vyšlapali tak peníze pro opravu náměšťské barokní fary a novou asistentku pro poradnu rané péče Dorea v Brně. Na speciálně upraveném rotopedu změřili hosté festivalu své síly v minutovém duelu a vyšlapali pro dvě vybrané neziskové organizace 202 018 korun. Římskokatolická farnost v Náměšti získala na svůj projekt opravy budovy barokní fary 101 868 korun, Slezská diakonie Brno – poradna rané péče Dorea si odvezla 100 150 korun.

Oranžová učebna

Základní, střední a vyšší odborné školy mohou díky příspěvku vybavit své odborné učebny, zmodernizovat výuku a zatraktivnit ji pro žáky a studenty.

Interaktivní základní škola, Varnsdorf
Nová počítačová učebna a dovybavení všech tříd interaktivními tabulemi od 30. 1. 2013 na Interaktivní základní škole ve Varnsdorfu realitou. Vyučovat s využitím nejmodernějších učebních pomůcek umožnil půlmilionový příspěvek od Nadace ČEZ. K jeho získání pomohli rodiče žáků a další přátelé školy, kteří hlasovali v anketě Skupiny ČEZ s názvem Vaše volba. Varnsdorfský projekt podpořili 1 154 hlasy z 5 100 zaslaných v rámci celých severních Čech. Učebnu s výpočetní technikou navštěvují všechny třídy. Každé dítě pracuje na svém počítači, proto je možné přistupovat k výuce individuálně a lépe tak procvičit probíranou látku. Propojením počítačů s interaktivní tabulí a možností napojení na internet se pro všechny stalo vyučování výrazně atraktivnějším a efektivnějším. Novým vybavením se usnadnila výuka přírodovědných předmětů, dějepisu, vlastivědy, ale i cizích jazyků.

Základní škola, Cerekvice nad Loučnou
Nové vybavení odborné učebny přispívá od roku 2013 k vyšší názornosti výuky a přehlednosti výkladu. Škola vybavila učebnu interaktivní tabulí, diaprojektorem, čtyřmi notebooky a pomocí USB rozhraní připojitelnou sadou měřicích čidel, která obsahuje například měřidla teploty, tlaku nebo síly. Měřené veličiny je pak snadné zaznamenávat a vykreslovat do jednoduchých grafů a promítnout žákům názorně průběh měření nebo vzájemnou závislost sledovaných jevů.

Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník
Škola dlouhodobě postrádala vybavení pro kvalitní výuku fyziky a příbuzných oborů, se kterým by studenti měli možnost provádět pokusy a prakticky ověřovat své teoretické znalosti. Za 200 tisíc korun získali studenti gymnázia v roce 2012 výukové soupravy mechaniky a další pomůcky pro výuku fyziky.

Základní škola, Telč
Žáci Základní školy Telč se v hodinách fyziky mohou bavit pozorováním a prováděním řady experimentů. Zastaralou a nevyhovující učebnu fyziky vybavila škola rozvody vody, elektrického proudu a plynu. Díky osmi novým moderním laboratorním lavicím se žáci mohou těšit na výuku fyziky a dalších přírodovědných a technických předmětů zajímavou a zábavnou formou. Pomůcky pořídila škola i díky příspěvku 200 tisíc korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžová učebna.

Oranžové schody

Cílem programu je odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách.

Základní škola a mateřská škola, Křižanov
Základní škola v Křižanově získala v roce 2012 díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši 120 tisíc korun schodolez. Žák Míša, který se pohybuje na invalidním vozíku, klienti z ÚSP Křižanov, se kterými škola úzce spolupracuje a kteří školu navštěvují, a žáci po úrazech se mnohem pohodlněji dostanou i do vyšších pater školní budovy.

Základní škola, Kadaň
Schodišťová plošina umožňuje od roku 2012 přístup do prvního patra školního pavilonu A, a zajišťuje tak bezproblémový přístup do školní družiny. V současné době využívají zařízení dva žáci školy. Zpřístupňování prostor vozíčkářům se ZŠ Na Podlesí věnuje již od roku 2002, kdy do ní nastoupila první znevýhodněná dívka. Škola zakoupila jednu plošinu, aby se žačka dostala do své třídy. Postupně vznikly v typické školní budově ze 70. let nájezdové rampy ke vchodu u parkoviště, byl upraven přístup na toalety a instalovány plošiny na schodištích. Na úpravy přispěla Nadace ČEZ částkou ve výši 375 600 korun.

Střední škola podnikání, o.p.s., České Budějovice
Střední škola podnikání v Českých Budějovicích nabízí jednooborové studium informatiky. Schodolez, který škola pořídila v roce 2012 z příspěvku Nadace ČEZ ve výši 125 390 korun, umožní přijímat studenty informačních technologií s tělesným handicapem. Oranžové schody využila jako první Štěpánka, vozíčkářka, která je již devět let účetní a pokladní školy.

Základní škola Rebcova, Přeštice
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice získala v roce 2012 nový schodolez. Využije ho například žák David, jemuž nemoc neumožňuje výstup do vyšších pater školní budovy. Díky schodolezu bude moci škola přijmout také další znevýhodněné žáky. ZŠ Josefa Hlávky má více budov – první stupeň, kde je nový schodolez, se nachází ve školní budově staré 125 let. Její počítačová třída a učebna hudební výchovy ve třetím patře byly donedávna pro pohybově znevýhodněné žáky bez cizí pomoci nepřístupné. Díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši 123 690 korun to už možné je.

Podpora regionů

Dlouhodobý grantový program je zaměřen na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života v obci, městě nebo příslušném regionu.

SKI klub, Telnice
Lyžařský oddíl SKI klub Telnice vychovává nové lyžařské naděje. Vedle objektu Horské služby v areálu Zadní Telnice proto slavnostně otevřel v sobotu 15. 12. 2012 další dětské lyžařské hřiště. Výstavbu moderního areálu s vlekem s nízkým vedením lana včetně oplocení, aby nedocházelo ke zranění dětí, podpořila Nadace ČEZ částkou 200 tisíc korun.

Městské divadlo, Děčín
Téměř po dvaceti letech se neobarokní hlavní sál Městského divadla v Děčíně dočkal výměny osvětlovací techniky, která je dnes profesionálními divadly požadována. První fáze rekonstrukce světelného parku se uskutečnila v létě 2012 a druhá – závěrečná – byla dokončena v říjnu. Na projekt přispěla Nadace ČEZ částkou 450 tisíc korun.

Poliklinika, Stráž pod Ralskem
Prakticky na den třicet let poté, co začala ve Stráži pod Ralskem fungovat místní poliklinika, se toto zdravotnické zařízení dočkalo nového digitálního rentgenového pracoviště. Nemalou měrou na jeho realizaci přispěla v roce 2012 Nadace ČEZ, a to částkou 350 tisíc korun.

Naučná stezka safari, ZOO Dvůr Králové
Pěší safari podél letních výběhů až k pavilonu lvů je možné absolvovat z nové lávky, tzv. Twigaduktu. Spojuje horní a dolní výběhy nosorožců a vede přes největší výběh v ZOO Dvůr Králové. Návštěvníci tu mohou nerušeně pozorovat žirafy, zebry, pakoně a antilopy z bezprostřední blízkosti. Nadace ČEZ na projekt přispěla částkou 400 tisíc korun.

Stromy

Projekt Stromy 2013 poskytl z prostředků Nadace ČEZ podporu 24 městům a obcím v celkové výši 3 355 830 korun. Díky tomu mohly vzniknout nové aleje a stromořadí a zelené bariéry proti větru, města a obce byly oživeny zelení.

Jednostranné vysázení polní cesty ovocnými stromy, Číměř
Nedaleko obce Číměř, podél Jirkasovy polní cesty, si mohl každý zdejší obyvatel vysadit svůj ovocný strom. S provozem akce pomohl i Český červený kříž Číměř a Sbor dobrovolných hasičů Číměř. Každá rodina vysázela pár mladých stromků – třešně, jabloně a švestky. Stromky jsou ohraničeny kůly, obaleny ochranou proti okusování zvěří a označeny cedulkou se jménem toho, kdo je vysadil. Celkem se vysázelo 43 stromů, které oživily prašnou polní cestu a obnovily zaniklé stromoví kolem ní. Nadace ČEZ podpořila projekt částkou 180 tisíc korun.

Zelená bariéra proti větru, Zbraslav
Na hranici pozemku vybudované obecní kompostárny byla vysázena zelená bariéra proti větru. Při ukládání kompostu často docházelo k jeho rozfoukávání. Vysázená bariéra zabrání znečišťování okolí a zlepší estetičnost místa. K výsadbě, které se zúčastnili žáci místní základní školy, byl použit habr obecný. Příspěvek Nadace ČEZ činil 34 tisíc korun.

Zeleň v místní části Pozďátky, Slavičky
Místo pro 25 stromů v místní části Pozďátky obce Slavičky bylo původně žlebem s neudržovaným sadem, který obec vykoupila a rekultivovala na travnatou plochu. Chtěla tak zpříjemnit vzhled obce, zvýšit zadržování vláhy a odstínit zdejší hřiště. Dobrovolníci vysadili 30 javorů, z toho 25 uprostřed obce pod turistickým odpočívadlem se zvoničkou podél silnice a cyklostezky a pět u dětského hřiště vedle kulturního domu. Příspěvek Nadace ČEZ byl ve výši 121 380 korun.

Za Háj zelenější, Háj u Duchcova
Cílem projektu Za Háj zelenější je výsadba nové zeleně v prolukách obytné zástavby obce, veřejných prostorech v ulici Ke Knížáku a na návsi osady Domaslavice. Po konzultaci s odborníkem bylo rozhodnuto použít pro rozšíření zeleně v obci výsadbu původních a tradičních dřevin v českém termofytiku, do kterého Mostecká pánev patří, umístit zde např. tis červený, dřín obecný, jeřáb břek, oskeruši, dub šípák a další. Na výsadbu byl použit příspěvek Nadace ČEZ ve výši 196 700 korun.

Přejít nahoru

Navigace: