Přejít na menu Volba jazyka

Podpora technického vzdělávání

Skupina ČEZ je aktivní při hledání budoucích zaměstnanců již ve školách, kde se vyučuje elektroenergetickým nebo strojírenským oborům.

V letech 2012 a 2013 pokračovaly aktivity v oblasti strategického náboru, které mají za cíl povzbudit zájem o studium technických oborů a připravit dostatek osob na přirozenou a generační obměnu personálu. Aktivity pro podporu náboru opakovaně kladně hodnotí studenti vysokých škol – Skupina ČEZ se umístila na nejvyšších příčkách hned v několika anketách a průzkumech. Namátkou můžeme zmínit titul Jasná volba 2012 v průzkumu České studentské unie, který společnost ČEZ obhájila v roce 2013, dvě druhá místa v anketě The Most Desired Company (v rámci soutěže Zaměstnavatel roku) a první místo mezi ekonomy a druhé místo mezi techniky 2012 a 2013 ve výzkumu, který pravidelně organizuje Trendence Institut GmbH Berlin. Náborové a popularizační aktivity byly oceněny též odbornou veřejností, např. první místo v soutěži Louskáček 2013, druhé místo na mezinárodním reklamním festivalu White Square 2013 a třetí místo v kategorii HR projekt roku 2013 za interaktivní projekt Cool brigáda.

Společnost ČEZ organizuje síť partnerských škol, kterou tvoří třináct fakult na sedmi univerzitách a 50 středních škol (www.kdejinde.cz/cs/spolupracujici-skoly.html). Skupina ČEZ podpořila řadu odborných činností a poskytla stipendia vybraným studentům. Pro studenty se například mimo běžné exkurze již tradičně organizovaly programy Jaderná maturita (třídenní stáž pro středoškoláky) a Letní univerzita (čtrnáctidenní stáž pro vysokoškoláky) v obou jaderných elektrárnách – v Temelíně a v Dukovanech. Třetím a čtvrtým ročníkem také pokračovaly Energetické maturity se zaměřením na výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách Prunéřov a Tušimice a Energetické maturity v oboru distribuce elektřiny, které jsou organizovány v různých lokalitách po celé ČR.

Energetická společnost ČEZ se zájem mladých lidí o technické obory rozhodla podpořit také aktivitami, které mají za úkol energetiku zpopularizovat. Jednou z nich byla Cool brigáda, která plynule navázala na úspěšnou hudební soutěž Elektrika je cool z předchozího období. Aplikace spojovala funkci zábavnou a funkci vzdělávací. Zábavně byla pojata část, v rámci které účastníci virtuálně chodili do práce a vykonávali činnosti na energetických zařízeních. Vzdělávací funkci pak plnila baterie šedesáti odborných otázek. Prvním třem výhercům byla po jejím zakončení umožněna skutečná brigáda v jimi vybraných provozech. Soutěžící, kteří se umístili na čtvrtém až desátém místě, absolvovali individuální exkurze podle svého výběru.

Další soutěží, tentokrát směrovanou žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům, byla ve školním roce 2013/2014 soutěž Vím proč, která mladé lidi motivovala k natáčení videí s fyzikálními pokusy. S natáčením mohli pomáhat i učitelé. Nejlepší pokusy pak vybrala veřejnost on-line hlasováním, současně byla vyhlášena cena odborné poroty. Výherci ceny poroty získali tablety, autoři pokusů, které zvítězily u laické veřejnosti, si vybrali exkurzi do některého z provozů Skupiny ČEZ a pro svou třídu získali vstupenky do jednoho z center světa techniky, např. do Techmanie v Plzni nebo IQ parku v Liberci.

Podpora technického vzdělávání však není zaměřena pouze na žáky, studenty a absolventy. V roce 2012 zahájila Skupina ČEZ projekt odborných stáží pedagogů na severomoravských pracovištích Skupiny ČEZ. V rámci unikátního projektu se učitelé v oboru elektro podrobně seznámili s problematikou distribuce elektřiny v praxi a s novinkami na poli energetiky. Stáže se zúčastnilo deset pedagogů Střední školy elektrotechnické (ul. Na Jízdárně 30) v Ostravě, partnerské školy Skupiny ČEZ. Pro vyučující byl připraven program složený z přednášek, besed a exkurzí na vybraná pracoviště dvou dceřiných společností ČEZ, a to ČEZ Distribuční služby a ČEZ Distribuce. Posláním obou společností je zajistit plynulou dodávku elektřiny zákazníkům.

Přejít nahoru

Navigace: