Přejít na menu Volba jazyka

Vzdělávací program a spolupráce se školami

Vzdělávací program

V roce 2013 společnost ČEZ oslavila 21 let soustavného a komplexního informačního a vzdělávacího programu Svět energie, který se dlouhodobě obrací nejen na mládež. Nabízí studentům, učitelům a školám pomoc při pochopení energetiky a zařazení energetických témat do výuky.

Podpora vzdělávání je další službou, kterou společnost ČEZ nabízí veřejnosti. Veškeré vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně nebo za symbolické ceny. Společnost ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která poskytuje tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Jeho součástí je nejen nabídka vzdělávacích materiálů, ale i besedy se studenty, semináře pro učitele, klub fyziky nazvaný Klub Světa energie, v jejichž rámci navštěvují energetické provozy a setkávají se s odborníky, soutěže na vyhledávání a podporu talentovaných studentů.

Na podzim roku 2013 byl vzdělávací program ČEZ označen za příklad dobré praxe mezinárodní misí OSART IAEA a doporučen k následování dalším provozovatelům jaderné energetiky. V prosinci pak udělila Fyzikální společnost Jednoty českých matematiků a fyziků ocenění vzdělávacímu programu Svět energie za významný počin v popularizaci fyziky.

Do jara 2014 se uskutečnilo již více než 5 000 besed s názvem Energie – budoucnost lidstva, kterých se zúčastnilo přes 180 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. Pravidelným pololetním vyvrcholením cyklu besed jsou soutěže Co víš o energetice, ve kterých se soutěží ve vědomostech a fyzické a psychické zdatnosti.

V roce 2013 se uskutečnily besedy i za hranicemi ČR – v Technické škole v bavorském Waldmünchenu. Navázala pódiová diskuse mezi českými a německými studenty, jejímž výsledkem bylo společné prohlášení. V něm studenti doporučují, aby se při hledání zdrojů energetiky budoucnosti co nejlépe využívaly obnovitelné zdroje, které by měly být budovány tam, kde jsou pro ně nejvhodnější podmínky. Také se shodli v tom, že jaderná energetika je zatím nenahraditelná.

Více než desetkrát do roka organizuje Skupina ČEZ semináře pro pedagogy, na kterých je učí, jak přednášet fyziku nově a poutavě. Semináře mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dvakrát do roka k nim Skupina ČEZ přidává praktické fyzikální semináře Práce s Gamabetou, v jejichž průběhu se učitelé seznamují s moderní didaktickou pomůckou pro výuku fyziky ionizujícího záření. Semináře kombinuje s předváděním fyzikálních pokusů a s exkurzemi do elektráren. Do jara 2014 se uskutečnilo již více než 60 takových seminářů pro více než 1 200 učitelů.

Pro aktivní učitele fyziky z celé ČR nabízí Skupina ČEZ členství v Klubu Světa energie. Na jaře roku 2014 měl klub již 285 členů. V roce 2013 navštívil klub uranový důl v Hamru a fotovoltaickou elektrárnu v Ralsku, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, uhelnou elektrárnu Tušimice a povrchový uhelný důl.

Soutěž diplomových prací Cena ČEZ, pomocí které vyhledává a podporuje Skupina ČEZ nejlepší studenty energetických a elektrotechnických oborů českých vysokých škol, zaznamenala v roce 2013 již 15. ročník.

Tradičně byla Skupina ČEZ v roce 2013 generálním partnerem 20. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže Expo Science.

V roce 2013 a 2014 pokračoval rozvoj nabídky vzdělávacích materiálů. Pro tablety a chytré telefony vytvořila Skupina ČEZ Encyklopedii jaderné energie a energetiky a sadu osmi miniencyklopedií na různá fyzikální témata (www.cez.cz/miniencyklopedie). Převedla také pro použití na moderních elektronických médiích dětské programy Joulinka a Pexeso se skřítky enery. Po prvním týdnu vystavení zaznamenal program Joulinka na App Store 1 500 stažení. To je více než u komerčních titulů. Pro širokou veřejnost bylo formou virtuálních prohlídek zpřístupněno sedm energetických provozů:

Jsou přístupné na www.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky. Za první dva měsíce zveřejnění si virtuální prohlídky prošlo už 40 tisíc návštěvníků.

Veškeré aktivity a nabídku vzdělávacího programu Svět energie pro studenty, učitele i veřejnost lze najít na www.cez.cz/vzdelavaciprogram.

Přejít nahoru

Navigace: