Přejít na menu Volba jazyka

veřejné aktivity

Den 1. 1. 2014 byl významným milníkem z hlediska změn občanského a obchodního práva v České republice. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přinesl do úpravy pravidel obchodních společností řadu změn, které bylo nutné posoudit a zajistit harmonizaci jejich dopadů na fungování společností Skupiny ČEZ, znění zakladatelských dokumentů nebo stanov a na navazující interní dokumentaci společností, jakož i dopadů na související vnitřní a vnější procesy řízení společností.

Vyčleněný projektový tým právního útvaru, složený ze zástupců společností Skupiny ČEZ, se uvedené harmonizaci se zněním nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích věnoval v předstihu v průběhu roku 2013.

Souběžně s touto iniciativou začal v roce 2013 tým právní a corporate compliance s přípravou Etického kodexu Skupiny ČEZ. Řádné valné hromadě společnosti ČEZ (a následně dalším valným hromadám společností Skupiny ČEZ) bude v roce 2014 předložen návrh na změnu stanov, podle kterého se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Přejít nahoru

Navigace: