Přejít na menu Volba jazyka

Informace o společnosti

Česká republika
Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2013) téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG‑CEE.

Posláním Skupiny ČEZ je především maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře.

Firemní kultura je orientována na bezpečnost, výkon a stálý růst vnitřní efektivity. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí.

V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, přispívá k rozvoji společnosti a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia, včetně přípravy výstavby nových jaderných zdrojů, a modernizace a rozvoj distribučních sítí.

Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám.

Zahraničí
V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Působí zde hlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Součástí Skupiny ČEZ jsou i společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou, dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost.

Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní nejvýznamnější výrobní nebo distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina ČEZ dvě černouhelné a dvě malé vodní elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a spoluvlastní developerskou společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (větrné farmy Fântânele a Cogealac a soustava vodních elektráren Reşiţa) a zabývá se distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a vyrábí elektřinu v uhelné elektrárně Varna a ve fotovoltaické elektrárně Orešec. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční a prodejní společnost a vyrábí elektřinu v plynových, vodních a větrných elektrárnách.

V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu nebo zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku.

Přejít nahoru

Navigace: