Skip to Content

Udržitelnost ve Skupině ČEZ

Jako přední evropská energetická společnost se snažíme jít příkladem a činit energetický sektor udržitelnějším, ekologičtějším a šetrnějším k naší planetě. Usilujeme o větší rozmanitost, užší spolupráci s komunitami a také o to, abychom našim zákazníkům vždy nabízeli ta nejlepší technologická a energeticky úsporná řešení. Jsme ČEZ – Čistá energie zítřka.

Avatar
Daniel Beneš

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Zpráva o udržitelném rozvoji 2022

Stáhněte si naši nejnovější Zprávu o udržitelném rozvoji

Výsledky za rok 2022
Klimaticky neutrální do roku 2040-icon
0/0Klimaticky neutrální do roku 2040

Skupina ČEZ veřejně oznámila cíl dosáhnout plné klimatické neutrality již do roku 2040 a střednědobé dekarbonizační cíle k roku 2030 byly validovány SBTi.

Rekordní výroba bezemisní energie-icon
0/0Rekordní výroba bezemisní energie

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily meziročně výrobu o 1 % na 31,02 TWh a dosáhly historicky nejvyšší výroby bezemisní energie.

Snížení uhlíkové náročnosti-icon
0/0Snížení uhlíkové náročnosti

Navzdory energetické krizi a nedostatku zemního plynu, klesla emisní intenzita skleníkových plynů SKČ při výrobě elektřiny a tepla o 1%.

Snížení emisí-icon
0/0Snížení emisí

Meziročně jsme snížili emise TZL o 23 %, SO2 o 19 %, NOx o 9 % a Hg o 37 %.

Dary ve výši 368,2 milionu Kč-icon
0/0Dary ve výši 368,2 milionu Kč

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. V roce 2022 dosáhly finanční dary společností Skupiny ČEZ celkem 368,2 mil. Kč.

Ocenění TOP Odpovědná velká firma 2022-icon
0/0Ocenění TOP Odpovědná velká firma 2022

Skupina ČEZ byla oceněna jako TOP Odpovědná velká firma 2022.

Žádný smrtelný úraz-icon
0/0Žádný smrtelný úraz

97,6 % zaměstnanců je pokryto manažerskými systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v roce 2022 Skupina ČEZ splnila svůj cíl dosáhnou nulového počtu úmrtí.

Největší interaktivní datová knihovna v Evropě-icon
0/0Největší interaktivní datová knihovna v Evropě

Skupina ČEZ jako první v České republice spustila on-line ESG datovou knihovnu, která je nejrozsáhlejší ze všech evropských energetik.

První SDG a TCFD report-icon
0/0První SDG a TCFD report

Skupina ČEZ vydala své první samostatné SDGs report a TCFD reporty.

0/0Odpovědné hospodaření s vodou

Skupina ČEZ se stala prvním českým podporovatelem iniciativy CEO Water Mandate a podporuje udržitelné využívání
a ochranu vodních zdrojů.