Skip to Content

Dodavatelé a obchodní partneři

Naše etická pravidla zahrnují spolupráci s dodavateli a obchodními partnery. Pravidla promítají konkrétní požadavky do Závazku etického chování, který je součástí smluv s dodavateli a je veřejně dostupný na webových stránkách společnosti. Dodržování pravidel uvedených v Závazku etického chování ověřujeme prostřednictvím tzv. compliance kontrol. Porušení pravidel může samozřejmě vést k ukončení obchodních vztahů.

Pro snížení rizika korupce a střetu zájmů hraje v systému ověřování třetích stran klíčovou roli due diligence obchodních partnerů (tzv. Compliance check). Due diligence je povinnou součástí procesu nákupu, akvizic a divestic v případě potenciálně rizikových obchodních případů. V roce 2021 jich bylo realizováno více než 1 000.

Kromě etických pravidel zohledňujeme celkový odpovědný přístup dodavatele a jeho aktivity v oblasti udržitelnosti. Cílem je podporovat dodavatele s odpovědným chováním z hlediska dopadů na životní prostředí a chování zaměstnavatele.

Stáhnout