• Výpočet proudové hodnoty jističe podle spotřebičů
  • Výpočet finančního podílu na požadovaném příkonu