Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Chci změnit výši záloh

Chci změnit výši záloh

Dostali jste vyúčtování a nové zálohy a nejste si jistí, proč jsme zálohy nastavili právě v této výši? Chcete mít jistotu, že si zálohy upravíte správně?

Projděte si našeho průvodce zálohami a zjistíte, co vše ovlivňuje výši záloh, jak můžete zpřesnit jejich nastavení, případně co udělat, když nechcete zálohy měnit s každým vyúčtováním.

 

Jak zálohy počítáme

Spolu s ročním vyúčtováním dostanete i plán záloh na další období. Výše záloh je stanovena na základě očekávaných nákladů v odběrném místě a ovlivňuje je:

  • minulá spotřeba v odběrném místě,
  • nastavení produktu se zohledněním doby fixace,
  • výše regulovaných cen.

Zálohy upravujeme vždy s vyúčtováním. Pokud máte nastavenu trvalou zálohu, zálohy vám nezměníme.

Kontrola spotřeby a změna záloh

Může se stát, že během roku změníte své spotřební chování (výměna spotřebičů za úspornější, zateplení domu, nový člen domácnosti, aj.). Z tohoto důvodu doporučujeme kontrolu výše záloh průběžně prostřednictvím samoodečtu. Po zadání kontrolního samoodečtu v MŮJ ČEZ můžete sledovat, jak se změní očekávaný výsledek vašeho vyúčtování. V požadavku na změnu záloh najdete doporučenou zálohu – její výše je stanovena tak, aby vaše vyúčtování neskončilo nedoplatkem nebo abyste neplatili zbytečně vysoké zálohy.

Doporučujeme zadávat samoodečet pravidelně jednou za měsíc.   

Co mohlo ovlivnit nastavení záloh, které jste od nás dostali

Dostali jste vyúčtování za energie s přeplatkem a nové zálohy a zjistili jste, že zůstaly stejné nebo se dokonce zvýšily. Nebo se vám doporučená záloha, kterou máte v MŮJ ČEZ, zdá vyšší, než jste čekali. Může to být způsobeno těmito důvody:

Ceny, které byly sjednány v roce 2021, byly nižší než ty současné, a to i přesto, že oproti konci roku 2022 již výrazně poklesly. 1. 1. 2024 došlo navíc k výraznému zvýšení regulované části ceny elektřiny (cena distribuce). Pokud jste nyní dostali vyúčtování s novými zálohami nebo jste si poprvé od konce fixace zkontrolovali ceny v MŮJ ČEZ, pak se může stát, že se vaše zálohy zvýšily.

Dostali jste plán záloh, kde jsou vyšší zálohy, i přesto že jste měli jen malý nedoplatek, nebo dokonce přeplatek, a přitom vám teprve za pár měsíců končí fixace. Pokud nedošlo ke zvýšení spotřeby, stojí za vyššími zálohami zvýšení ceny i když vám fixace končí třeba až za dva měsíce. Vaše aktuální fixovaná cena vstupuje do výpočtu záloh pouze na období do konce fixace. Ceny, které byly sjednány v roce 2021, byly nižší než ty současné, a to i přesto, že oproti konci roku 2022 již výrazně poklesly. 1. 1. 2024 došlo navíc k výraznému zvýšení regulované části ceny elektřiny (cena distribuce). Do výpočtu ceny na období, kdy již není fixace sjednána, vstupují nové, aktuální ceny.

Příklad: Vyúčtování jste dostali v polovině května. Fixace vám po třech letech skončí na konci června. To znamená, že zálohy na další období (11 záloh) jsou vypočítány na 1,5 měsíce s fixovanou cenou z roku 2021 a do výpočtu ceny na 9,5 měsíce již vstupují aktuální ceny.

To znamená, že vám zálohy při vyúčtování nepřepočítáváme i když se zvýší vaše spotřeba nebo cena. Pokud se ale podíváte na doporučenou zálohu v MŮJ ČEZ, ta zohledňuje vaši spotřebu v odběrném místě i aktuální cenu a je vypočítána tak, abyste nastavením záloh v doporučené výši minimalizovali nedoplatek.

V posledním roce jste zvýšili ve vaší domácnosti, chatě nebo nemovitosti, kde je umístěno odběrné místo, spotřebu. I přes snížení obchodní ceny došlo k nárůstu celkových nákladů na elektřinu či plyn z důvodu toho, že Vaše spotřeba je vyšší. Nedošlo tedy ke snížení záloh.

Sami jste si snížili zálohy pod úroveň doporučené zálohy. A i když jsme v nedávné době snížili cenu energií, v doporučené záloze se to neprojevilo, protože snížení ceny pokryje vaše předchozí snížení zálohy. Pokud jste nesnížili spotřebu (je potřeba zadat samoodečet, který to potvrdí), pak se v zálohách snížení ceny neprojeví.

Od 1. 1. 2024 došlo ke zvýšení ceny distribuce (regulovaná část ceny) u elektřiny i plynu. Pokud jste si sami nezvýšili zálohy po 1. 1. 2024, pak pravděpodobně zálohy již nebyly dostačující. Snížení obchodní části ceny elektřiny tedy mohlo pokrýt rozdíl mezi doporučenou zálohou a zálohami, které jste platil doposud (nižší než doporučená záloha). Snížení ceny se tedy neprojeví v doporučení na snížení zálohy.

Záloha se tak může zdát vyšší. Nejedná se jen o budoucí spotřebu, ale postupně umořujete původní nedoplatek.  

  • Máte nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu, ale i přesto je vaše spotřeba vyšší, než jste plánovali, a zálohy jste si nad očekávání snížili
  • Platíte trvalým příkazem

Do vyúčtování vstupuje 12 plateb, ale my plán záloh rozpočítáváme na 11 záloh. Může se zdát, že i přes přeplatek vám zálohy zvyšujeme.

  • Měnili jste distribuční sazbu

Cena je tedy vyšší. Aktuální ceníky.

  • Může se jednat o kombinaci několika výše uvedených důvodů.

Pokud jste již uhradili všechny zálohy až do dalšího vyúčtování, nemůžete si je v MŮJ ČEZ sami upravit. V případě, že si chcete zálohy změnit, nás kontaktujte.

Chcete platit zálohu ve stejné výši, ať je vaše spotřeba jakákoliv? Vyjdeme vám vstříc.
V MŮJ ČEZ si vyberte možnost „Trvalá záloha“ a zůstane vám nastavená po celou dobu trvání smlouvy.
Myslete na to, že pokud si zvolíte příliš nízké zálohy, nejspíš budete mít při ročním vyúčtování nedoplatek za služby.

Nastavit zálohy V MŮJ ČEZ

Nastavte si výši záloh nebo její splatnost podle vlastních potřeb.

NASTAVIT V MŮJ ČEZ

Potřebovali jste něco jiného?


Děkujeme, že jste si během KVIFF zašli na ReakTour

Během 58. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme vás vzali na nejstřeženější prostory v zemi. Více než 6 500 z vás se podívalo do běžně nepřístupných míst v Temelíně, Dukovanech a Dlouhých stráních. Jsme rádi, že se vás mnoho zúčastnilo soutěže o hodnotné ceny, a že se vám líbila fotografie z našeho AI fotokoutku, který každého proměnil do pracovníka jaderné elektrárny ve žluté kombinéze.

Pojďte si to s námi krátce připomenout.

Video z 58. KVIFF