Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Průvodce vyúčtováním

Průvodce vyúčtováním

Jak vyúčtování probíhá

Za každé Vaše odběrné místo Vám jednou za rok pošleme řádné vyúčtování. Vystavujeme ho na základě Vaší skutečné spotřeby energií. Pokud je Váš elektroměr nebo plynoměr při odečtu nedostupný, nahradíme skutečný odečet odhadem spotřeby od distributora. Platby, které jste uhradili, jsou ve vyúčtování zahrnuty. 

Spolu s řádným vyúčtováním od nás dostanete rozpis nových záloh na následující vyúčtovací období. Výše zálohy je stanovena na základě Vaší spotřeby energie v předchozím období a zohledňuje i vývoj cen energií, charakter odběru a případné změny na odběrném místě. 

Průvodce vyúčtováním

  • PDF - Popis jednotlivých položek faktury za elektřinu a plyn
  • Video průvodce

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more