Zpět

Informace o faktuře

Potřebujete získat informace související s fakturováním elektřiny či plynu? Nabízíme vám vysvětlení základních principů fakturace elektřiny/plynu, hlavních náležitostí faktury a jejích doplňkových informací.

Jednou ročně obdržíte za každé vaše odběrné místo zúčtovací fakturu vystavenou na základě vaší skutečně zjištěné spotřeby elektřiny nebo plynu. V tomto vyúčtování jsou započteny vámi uhrazené platby za předchozí fakturační období. Pokud je při odečtu pro zúčtovací fakturu váš elektroměr nebo plynoměr nepřístupný, bude reálný odečet nahrazen odhadem spotřeby.

Společně se zúčtovací fakturou obdržíte také nový rozpis zálohových plateb na následující fakturační období. Výše vašich nových záloh je stanovena podle skutečné spotřeby zjištěné z předchozího fakturačního období.

Vzhled faktury pro domácnosti

Název dokumentu Platnost Typ Velikost
Vzor faktury pro domácnosti – Elektřina 7. 10. 2016 PDF 94 kB
Vzor faktury pro domácnosti – Plyn 7. 10. 2016 PDF 84 kB

 

Informace pro podnikatele

 Společně s fakturou je vám zasílán platební kalendář, který je zároveň i daňovým dokladem.

Tato informace je společně s číslem daňového dokladu uvedena v záhlaví platebního kalendáře.

V levé části záhlaví platebního kalendáře naleznete identifikační údaje dodavatele a odběratele.

Napravo pod adresní částí, jsou pro vás uvedeny informace o zákaznickém čísle, o variabilním symbolu pro úhradu a o datu vystavení dokladu.

Nepřehlédněte

Pokud nás chcete kontaktovat s dotazem na fakturu, připravte si prosím jeden z údajů pro jednoznačnou identifikaci vašeho odběrného místa (např. vaše zákaznické číslo, variabilní symbol faktury nebo číslo elektroměru/plynoměru). Všechny tyto údaje naleznete na faktuře za elektřinu nebo plyn.

Změny týkající se výše záloh a způsobu placení najdete na následujících stránkách:

  • Změna výš záloh
  • Změna způsobu placení

Informace o směsi paliv dodavatele, o možnostech uplatnění reklamace, ombudsmanovi ČEZ, možnostech řešení sporů, a o kontaktních údajích na hlavní státní orgány zabývající se energetikou.

Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2017

Podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv dodavatele elektřiny:

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

  • Uhelné elektrárny 44,31 %
  • Jaderné elektrárny 39,27 %
  • Plynové elektrárny 6,15 %
  • Obnovitelné zdroje energie 5,77 %
  • Druhotné energetické zdroje 0,00 %
  • Ostatní zdroje 4,50 %

Dopady výroby elektřiny na životní prostředí

Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí, včetně údajů o emisích naleznete na www.cez.cz.

Způsob uplatnění reklamace

Způsob uplatnění reklamací je dán Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky plynu. Reklamace může být podána kdykoliv. V případě nejasností můžete kontaktovat bezplatnou Zákaznickou linku ČEZ Prodej 800 810 820, poslat nám dotaz prostřednictvím webové aplikace ČEZ ON-LINE (www.cez.cz/cezonline, pokud jste registrovaným uživatelem), pomocí formuláře www.cez.cz/napiste-nam, můžete navštívit některé z našich kontaktních míst nebo napsat na adresu ČEZ Prodej, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Ombudsman ČEZ

Pokud máte pocit, že Vaše stížnost či reklamace nebyla některou ze společností Skupiny ČEZ správně posouzena a vyřízena, nebo pokud si myslíte, že jednání některé ze společností Skupiny ČEZ je v rozporu s právem nebo není v souladu s dobrými mravy, můžete se formou podání obrátit na Ombudsmana ČEZ.

Ombudsmana ČEZ můžete kontaktovat elektronicky e-mailem na adrese ombudsman@cez.cz nebo písemně na adrese: Ombudsman ČEZ, Hvězdova 1716/2b, 140 62 Praha 4.

Řešení sporů

Způsob řešení sporů mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny a plynu týkající se dodávky elektřiny, plynu a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, včetně práv zákazníků, je dán příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny a Všeobecných obchodních podmínek dodávky plynu. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, může případné spory vyplývající ze smlouvy řešit také mimosoudně, a to před Energetickým regulačním úřadem, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Kontaktní údaje

ERÚ – Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

adresa elektronické podatelny: podatelna@eru.cz
telefon: 564 578 666
www.eru.cz
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
adresa elektronické podatelny: posta@mpo.cz
telefon: 224 851 111
www.mpo.cz
Stačí vám dostávat faktury pouze elektronickou formou a tím šetřit přírodu a zároveň váš tolik drahocenný čas? Prostřednictvím elektronické fakturace vyřešíte všechny záležitosti týkající se fakturace elektřiny a plynu snadno, komfortně a rychle přímo ze svého počítače.
Stačí využít některou z našich nabízených služeb

Pomohly Vám uvedené informace?