Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Zastropování cen energií

Vláda rozhodla o zastropování cen silové elektřiny a plynu.

Vláda přišla s další pomocí v boji proti zvyšujícím se cenám energií. K příspěvku na úhradu nákladů za energie (tzv. úsporný tarif) a odpuštění platby na podporované zdroje energií (POZE) stanovila maximální ceny (tzv. zastropování) silové elektřiny a plynu.

Zastropování se bude vztahovat na veškeré dodávky pro zákazníky odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí a veškeré dodávky plynu pro zákazníky kategorie domácnost a malooodběratel, tedy zejména domácnosti, živnostníky a maloodběratele, a to na 100 % spotřeby.

Zastropování ceny se uplatní pro dodávky v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Výše zastropovaných cen

  • Elektřina: 6,05 Kč/kWh včetně DPH (za silovou elektřinu)
  • Plyn: 3,025 Kč/kWh včetně DPH (za plyn)
  • Stálá platba obchodníkovi na 157 Kč/měsíc včetně DPH (bez distribuce)

K této ceně se bude i nadále přičítat cena na distribuci a ostatní poplatky.

Koho se zastropování týká

Zastropování cen se týká všech odběratelů, kteří odebírají elektřinu na hladině nízkého napětí (tedy zejména domácnosti, živnostníci a maloodběratelé). U vyšších napěťových hladin (vysoké a velmi vysoké napětí) platí pro veřejné instituce (např. zdravotnická zařízení, školy) a další specifické subjekty (např. ve vodárenství).

Zároveň se týká všech domácností a maloodběratelů odebírajících zemní plyn, stejně tak i veřejných institucí a dalších subjektů, stejně jako v případě elektrické energie.

Zastropování cen se týká i malých a středních podniků odebírající elektřinu na hladině vysokého a velmi vysokého napětí nebo jsou zařazeny do kategorie střední odběratel u plynu, a to na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru.

Pokud je vaše současná cena, ať už zafixovaná nebo bez fixace, vyšší než cena zastropovaná, budou vám nastaveny nové ceny elektřiny 6,05 Kč/kWh s DPH a plynu 3,025 Kč/kWh s DPH.

Pokud aktuálně máte nižší cenu, než je zastropovaná, budete platit vaši nižší cenu. V případě, že by se vám v době zastropování cena zvýšila (např. po konci fixace), a byla by vyšší, než jsou stropové ceny, automaticky vám nastavíme zastropované ceny.

Nejčastější otázky k zastropování energií

Mám zafixovanou cenu, která je nižší než zastropovaná. Která cena pro mě bude platit?

Pokud je vaše současná zafixovaná cena elektřiny nižší než 6,05 Kč/kWh s DPH, v případě plynu 3,025 Kč/kWh s DPH, nemusíte se bát, že bychom vám cenu zvyšovali. Po zbytek fixace vám garantujeme vaši současnou nižší cenu.


Obsahuje zastropovaná cena už i odpuštění POZE?

Zastropování se týká ceny silové elektřiny, ceny plynu a ceny stálých platů. Týká se tedy čistě obchodní části ceny. Platba POZE je distribuční část elektřiny. Od 1. 10. 2022 vám platbu POZE neúčtujeme.


Na jak dlouho bude mít zákazník zastropovanou cenu a zálohu?

Zastropování cen platí pro dodávky uskutečněné v období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023. Pokud se vás zastropování týká, bude zohledněno v plánech záloh, které do období zastropování zasahují, a především ve fakturaci.

Zastropování bude zohledněno jen u zákazníků s vyšší cenou, než je cenový strop. Pokud je zákazník fixován a jeho cena je nižší, cenový strop se jej netýká.


Proč stropujeme zálohu?

Zálohy stanovíme dle vaší spotřeby a ceny. Záloha se stanoví individuálně pro každého zákazníka.


Proč jste mi snížili zálohu?

Snížení zálohy proběhne z důvodu zohlednění zastropování. Pokud jsme zálohy např. z důvodu zdražení stanovili před zastropováním cen, musíme nyní zákazníkům stanovit novou výši záloh zohledňující cenový strop, která zpravidla bude nižší.


Platí zastropování i pro firmy?

Ano, ale rozlišuje se několik kategorií (zobecněně tyto):

  • Subjekty, které odebírají elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo jako maloodběratelé u zemního plynu – na ty se uplatní strop ze 100 %.
  • Právnické osoby a firmy ve specifických odvětvích, jako jsou státní a veřejné instituce, poskytovatelé zdravotnických a sociálních atd. – na ty se také uplatní strop ze 100 %.
  • Pokud firma nebo jiná právnická osoba nespadá do kategorií výše a zároveň je malým nebo středním podnikem, zastropování se vztahuje na 80 % jeho spotřeby.
  • Zastropování ceny poměrné části ceny energií, které jsou spotřebovávány na výrobu tepelné energie.

Povinnost dodavatele poslední instance dle § 19g Energetického zákona

Zajištění dodávek elektřiny v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu

  • ČEZ Prodej, a.s.: Domácnosti, fyzické osoby podnikající nebo podnikatelé do spotřeby 50 MWh/rok
  • ČEZ ESCO, a.s.: Velké firmy a korporace se spotřebou nad 50 MWh/rok