Informace k prominutí DPH
za elektřinu a plyn

Všechny informace k osvobození elektřiny a plynu od DPH na jednom místě včetně nejčastějších otázek a odpovědí.

Současný prudký růst cen energií má nemalý dopad do rodinných rozpočtů a nákladů pro podnikatele, a proto Ministerstvo financí České republiky rozhodlo o prominutí DPH u elektřiny a plynu, za listopad a prosinec 2021, aby tento dopad alespoň trochu zmírnilo.

Na této stránce najdete informace a nejčastější dotazy, které zákazníky nejvíce zajímají. Detaily najdete také na webu Ministerstva financí České republiky.

Jak bude prominutí DPH probíhat?

 • Původní sazba 21 % DPH byla na listopad a prosinec 2021 změněna na 0 % DPH.
 • Prominutí daně se týká všech zákazníků tzn. domácností, podnikatelů, plátců DPH i neplátců DPH.
 • Váš stávající plán záloh zůstává stejný, nedochází ke snížení záloh na listopad a prosinec. Prominutí DPH se projeví až ve vyúčtování.
 • Pro prominutí DPH je důležité, aby zálohy na listopad a prosinec byly uhrazeny v termínu splatnosti. I tak k prominutí daně ve vyúčtování nemusí dojít ve všech případech.
 • Pokud platí ve vyúčtování i další služby (např. pojištění), prominutí DPH se na ně nevztahuje.
 • Částka prominutí daně se vypočítává ze zúčtovaných plateb a může být max. do výše daně ze spotřeby.
 • Přijaté platby za měsíc listopad a prosinec 2021 s 0% sazbou DPH najdete ve vyúčtování v řádku „Přijaté platby“, kde je uvedena 0% sazba DPH.


 • výše prominuté daně je uvedena ve vyúčtování v daňovém přehledu v samostatném řádku s názvem „Prominutí daně“, pokud nebyly splněny podmínky pro prominutí, nebude daný řádek zobrazen


 • v rámci výpočtu výsledku vyúčtování může dojít k drobným haléřovým odchylkám, které jsou způsobeny postupným zaokrouhlováním přijatých plateb. Na tuto nesrovnalost je zákazník upozorněn informativní větou pod daňovým přehledem.
 • NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

  Částka prominutí daně se vypočítává ze spotřeby a přijatých plateb. Je závislá na datumu zdanitelného plnění a na výsledku vyúčtování. Konkrétní částka je uvedena ve vyúčtování v části „Daňový přehled“ v řádku s názvem „Prominutí daně“.

  Prominutí daně znamená, že Vaše platby zaplacené v listopadu a prosinci budou s 0% DPH. Prominutí DPH se zohlední ve vašem nejbližším vyúčtování ve vazbě na Vaši spotřebu.

  Prominutí daně se při splnění podmínek pro prominutí týká všech zákazníků, kteří v období 1. 11. 2021 – 31. 12. 2021 uhradí platby za elektřinu/plyn nebo u nich proběhne v daném období vyúčtování.

  Ano, prominutí daně se týká všech zákazníků bez rozdílu, tzn. domácností, podnikatelů, plátců DPH i neplátců DPH a vztahuje se na vyúčtování elektřiny a plynu.

  Ne, daň je automaticky prominuta všem zákazníkům, kterých se prominutí daně týká.

  Vaše přijaté platby v listopadu a prosinci vám budou v plné výši účtovány na vaši spotřebu. Prominutí DPH se zohlední ve vašem nejbližším vyúčtování.

  Platby přijaté v prosinci 2021, použité i pro vyrovnání budoucích záloh, zúčtujeme s 0 % DPH. Ve vyúčtování bude sazba DPH zobrazena v části „Daňový přehled“ u přijatých plateb.

  Prominutou daň Vám při splnění podmínek pro prominutí vrátíme ve výsledném vyúčtování spotřeby. Konkrétní částku naleznete v části „Daňový přehled“.

  Nárok na prominutí daně nevznikl. Výše prominutí daně je vypočtena v souladu s platnou legislativou a je závislá na výši Vaší spotřeby, Vámi uhrazených záloh a daňovém období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Pro další informace kontaktujte Vašeho daňového poradce.

  Je to z důvodu, že přijaté platby byly uhrazeny v období, kdy se na ně prominutí daně nevztahuje. Zálohy byly zaplaceny mimo období 1. 11. 2021 – 31. 12. 2021.

  Prominutí DPH se promítne až ve vyúčtování.

  Bohužel není. Prominutí se projeví skutečně až ve vyúčtování.

  Nový plán záloh se nevystavuje. Výše záloh a platební údaje pro měsíce s nulovou sazbou DPH zůstávají stejné. Prominutá DPH se projeví až ve vyúčtování.


  Pro informace o síti pokračujte zde
  Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

   

  POZOR NA PODVODNÉ REKLAMY!

  Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

  Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

  Více informací

   

  V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

  Mějte zakrytá
  ústa a nos
  respirátorem nebo
  nanorouškou

  Při čekání dodržujte odstup 2 metry

  Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

  Upozornění

  Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

  Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


  Více informací