Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Vyjádření k porovnání cen elektřiny a plynu v Evropské unii

Téměř nikdo z našich zákazníků neplatí za elektřinu ani plyn cenu uváděnou Eurostatem

Data, která koncem dubna zveřejnil Eurostat, nepovažujeme z pohledu zákazníků ČEZ Prodej za reprezentativní, a nerozumíme, jak jsou zveřejněná čísla tvořena. Naopak zákazníci ČEZ Prodej ve druhém loňském pololetí platili za elektřinu nižší cenu než v pololetí prvním, protože se do plateb pozitivně promítl vládní úsporný tarif. Od ledna 2023 vláda dále zavedla cenové stropy, které zákazníkům pomáhají v celém letošním roce.

„Údaje o tom, kolik čeští zákazníci platili za energie, které nám předložili největší čeští dodavatelé, se výrazně liší od dat, která zveřejnil Eurostat,“ potvrzuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Spolu se zástupci ERÚ, ČSÚ a představiteli energetických firem budeme zjišťovat, proč k tomu došlo a jak to napravit.“

Konkrétně cenu elektřiny uváděnou Eurostatem, tedy 9410 Kč (nebo i vyšší cenu), platilo ve druhé polovině loňského roku pouze 2,5 % našich zákazníků. Jednalo se ve valné většině o některé nové zákazníky, kteří si sjednali nový produkt právě ve druhé polovině loňského roku. Průměrná cena placená těmito zákazníky nereprezentovala celé zákaznické portfolio, kde zákazníci platili cenu výrazně nižší.

Ceny elektřiny:

  Eurostat zákazník ČEZ Prodej
1. pololetí 2022 7 540 Kč 5 621 Kč
2. pololetí 2022 9 410 Kč 4 847 Kč

Zákazník ČEZ Prodej platil ve 2. polovině roku 2022 nižší průměrnou cenu než v první půlce loňského roku. Po zohlednění úsporného tarifu platili zákazníci ČEZ Prodej ve druhé polovině loňského roku za elektřinu v průměru jen 4847 Kč včetně regulovaných poplatků a daní, což byla mimochodem 9. nejnižší cena v EU. Oproti první polovině r. 2022 byla tato cena nižší o 774 korun (o 14 %), a to především díky úspornému tarifu, který vláda zavedla během druhého loňského pololetí.

Zatímco my vidíme pokles o 14 %, Eurostat uvádí podle v médiích publikovaných dat pro ČR růst o 25 procent. Otázkou proto je, z jakých dat Eurostat čerpal, a zda tento úsporný tarif vůbec zohlednil.

Z publikovaných informací Českého statistického úřadu vyplývá, že ceny elektřiny v říjnu loňského roku klesly meziměsíčně díky zavedení úsporného tarifu a odpuštění poplatku za POZE o 53,9 % (Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2022 | ČSÚ (czso.cz)), zatímco v ostatních pěti měsících sledovaného půlroku stoupaly v rozmezí pouze 0,7 % až 3,9 %.

Obdobná je situace také u plynu. Zde se sice cena ve 2. polovině roku oproti elektřině statisticky zvedla, je to ale dáno mimo jiné způsobem započítání státního příspěvku na energie v podobě tzv. úsporného tarifu, který odběratelé obdrželi skrze svá vyúčtování za elektřinu. Příspěvek se ale obecně dotýkal všech druhů energií, zvolila se pouze nejjednodušší forma jeho distribuce.

Zákazník ČEZ Prodej platil v druhém pololetí loňského roku za plyn průměrně 2519 Kč, data Eurostatu ale uvádějí cenu 4662 Kč, tedy o 85 procent vyšší, než odpovídá průměru u ČEZ. V první polovině roku byla částka ještě nižší, průměrná cena plynu u ČEZ Prodej činila 1773 Kč, data Eurostatu uvádí o 40 procent vyšší čísla.

Ceny plynu:

  Eurostat zákazník ČEZ Prodej
1. pololetí 2022 2 490 Kč 1 773 Kč
2. pololetí 2022 4 662 Kč 2 519 Kč

Pro doplnění, dle dat OTE měl ČEZ Prodej ke konci loňského roku u elektřiny 2 720 797 odběrných míst z celkového počtu 6 237 626 odběrných míst v Česku, tedy 43 procent. U plynu měl ČEZ ke konci roku 2022 celkem 576 382 odběrných míst z celkového počtu 2 779 515, tedy přes 20 procent. Naše data tak nereprezentují celý trh, ale měla by dobře indikovat jeho základní vývoj.


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more