Jak aktivovat roaming

Pro používání telefonu v zahraničí musíte mít aktivovánu službu Roaming. Tu si můžete snadno aktivovat přes internetovou samoobsluhu či mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE, v Hlasové samoobsluze *84, na Zákaznické lince ČEZ Prodej 800 810 820 nebo jednoduše zasláním SMS ve tvaru „Roaming A“ na číslo 999 345.

Ceny roamingu

Zóna
 
Volání v rámci zóny a do ČR Příchozí hovory Odchozí SMS Odchozí
MMS
Data
(cena za MB)
Zóna 1 EU Ceny volání, SMS a internetu v rámci EU se určují dle aktuálního nastavení služeb každého Zákazníka pro služby čerpané na území ČR. Volání a SMS do sítě ČEZ je účtováno jako volání a SMS do ostatních sítí v ČR.
Zóna 2
Zbytek Evropy
42 Kč/min 24 Kč/min 12 Kč 10 Kč 240 Kč/MB
Zóna 3
Ostatní
66 Kč/min 54 Kč/min 12 Kč 10 Kč 300 Kč/MB

Druh provozu

Odchozí hovory v zahraničí

 • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
 • Odchozí hovory v Zóně 1 (EU) čerpají volné jednotky, pokud jsou v rámci balíčku k dispozici.
 • Ceny v ostatních zónách jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60).
 • Uvedené ceny neplatí pro volání na linky se speciální tarifikací a zelené linky.

Příchozí hovory v zahraničí

 • Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou zdarma.
 • Ceny v ostatních zónách jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru (60+60).

Odchozí SMS v zahraničí

 • Odchozí SMS v Zóně 1 (EU) čerpají volné jednotky, pokud jsou v rámci balíčku k dispozici.

Příjem SMS a MMS v zahraničí

 • Bezplatně

Data

 • Ceny v Zóně 2 a 3 jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k datové síti. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.
 • Připojení k datové síti v Zóně 1 (EU) čerpá volné jednotky, pokud jsou v rámci balíčku k dispozici. Pokud Zákazník žádný balíček internetu nevyužívá, aktivuje se denní připojení k internetu (Dnes online).
 • Při aktivaci roamingu v Zóně 2 a 3 je Zákazníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit v zahraničí. Do Datového limitu v zahraničí se započítávají data čerpaná ve všech zónách. Datový limit v zahraničí zaručuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Zákazník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1650 Kč vč. DPH (1363,64 Kč bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu v zahraničí je nutné pro další čerpání dat Datový limit v zahraničí deaktivovat.
 • V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit v zahraničí aktivovat a deaktivovat opakovaně, a to bezplatně.
 • Při každé nové aktivaci Datového limitu v zahraničí nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. MOBIL OD ČEZ odešle Zákazníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.
 • Datový limit v zahraničí lze aktivovat a deaktivovat v Hlasové či internetové samoobsluze, na Zákaznické lince ČEZ Prodej nebo zasláním SMS ve tvaru: Data(mezera)limit(mezera)A na telefonní číslo 999345 pro aktivaci a Data(mezera)limit(mezera)D na telefonní číslo 999345 pro deaktivaci. Zaslání aktivační a deaktivační a přijetí notifikační SMS je zdarma.

Z důvodu omezení zneužívání nebo nezvyklého využívání roamingu mohou být přijata opatření spočívající ve sledování množství služeb čerpaných zákazníkem na území ČR a v sítích smluvních operátorů v Zóně 1. V případě zjištění zneužívání nebo nezvyklého využívání roamingu po dobu nejméně 4 měsíců může být, po předchozím upozornění zákazníka na toto zjištění a po marném uplynutí lhůty pro změnu čerpání služeb, která nesmí být kratší než dva týdny, za veškeré další využívání roamingu s použitím dotčené SIM karty po datu upozornění účtován příplatek ve výši 1,34 Kč/min, 0,54 Kč/SMS a 1,34 Kč/MB. Příplatek může být účtován do doby, než způsob využívání roamingu zákazníkem přestane vykazovat znaky zneužívání nebo nezvyklého využívání roamingu. Zneužíváním nebo nezvyklým využíváním roamingu se nerozumí převládající čerpání služeb na území ČR nebo převládající přítomnost zákazníka na území ČR.

Zóna 1 - EU

Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie

Zóna 2 - Zbytek Evropy

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

Zóna 3 - Ostatní

Všechny zbývající země