Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Energetická legislativa

Energetická legislativa

Tuzemskou základní normou, která upravuje postup a fungování liberalizace na trhu s elektřinou je Energetický zákon č. 458/2000 Sb.

Číslo Název dokumentu
1) Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie
 

V § 30 odst. 2 písm. l) EZ je stanovena povinnost obchodníka s elektřinou zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit.

Obdobně je obchodník s plynem podle § 61 odst. 2 písm. l) EZ povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem.


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more