Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Mobil Jak fungují kombinovatelné balíčky volání, SMS a internetu?

Více informací o kombinovatelných balíčcích volání, SMS a internetu?

Kombinovatelné balíčky si sestavíte podle vašich preferencí z balíčků Volání, balíčků SMS a balíčků Internetu. Podmínkou Kombinovatelných balíčků je mít aktivní jeden hlasový balíček z balíčků Volání. Kombinovatelné balíčky nejsou slučitelné s tarify Nekonečné volání a SMS a internetem a se Samostatným datovým tarifem.

Cena za každou započatou minutu po vyčerpání volných jednotek nebo od první minuty balíčku Volání 0 je 2,90 Kč. Cena za SMS zprávu je 1,50 Kč a cena za MMS zprávu 5 Kč.

K libovolnému balíčku Volání lze za 49 Kč přikoupit balíček NEOMEZENÉ VOLÁNÍ A SMS DO SÍTĚ ČEZ.

  • Během jednoho Zúčtovacího období můžete mít aktivní vždy pouze jeden balíček Volání, SMS a balíček Internetu.
  • Balíček si můžete v každém Zúčtovacím období změnit.
  • Pokud si aktivujete nebo deaktivujete balíček během Zúčtovacího období, platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy byl balíček aktivní.
  • Nevyčerpané volné jednotky volání a SMS z aktuálního období se přenášejí vždy do následujícího měsíce.
  • Data z balíčku Internetu při aktivaci nebo deaktivaci během Zúčtovacího období získáváte v celém objemu a platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku.
  • Nevyčerpaný datový objem z balíčku Internetu se do následujícího Zúčtovacího období nepřevádí. Nespotřebovaný datový objem se při deaktivaci balíčku během Zúčtovacího období považuje za spotřebovaný

V tabulce níže uvádíme prodejní cenu, objem dat v ČR, limit objemu dat v roamingu v zóně EU a také možnosti dokoupení extra FUP:

  Prodejní cena Objem dat v ČR/ Limit objemu dat
v roamingu v zóně EU
Extra FUP Prodejní cena
Extra FUP
Internet 1 GB 69 Kč 1 GB / 1 GB 200 MB 59 Kč
Internet 2 GB 119 Kč 2 GB / 2 GB 200 MB 59 Kč
Internet 5 GB 179 Kč 5 GB / 5 GB 1 GB 159 Kč
Internet 10 GB 299 Kč 10 GB / 10 GB  -- --
Internet 25 GB 399 Kč 25 GB / 17 GB -- --
Nespotřebovaný objem dat z Extra FUP z předcházejícího Zúčtovacího období se převádí do následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpá jako první.

Přehled rychlostních parametrů všech nabízených balíčků internetu:

Typ využívané technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost před vyčerpáním objemu dat při využití technologie 4G - LTE Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost po vyčerpání objemu dat (pro všechny technologie)
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Internet 1 GB 150 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Internet 2 GB 150 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Internet 5 GB 150 Mb/s 55 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Typ využívané technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost před vyčerpáním objemu dat při využití technologie 5G  Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost po vyčerpání objemu dat (pro všechny technologie)
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Internet 10 GB 256 Mb/s 64 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Internet 25 GB 256 Mb/s 64 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s

 

 

BALÍČEK DNES ON-LINE

V případě, že nedojde k nastavení žádného z internetových balíčků nebo tarifů, můžete využít denní připojení k internetu, tedy Balíček DNES ON-LINE:

Datový limit Cena Platnost
50 MB 20 Kč 24 hodin
Odhadovaná maximální/inzerovaná rychlost pro stahování dat je 150 Mb/s, odhadovaná maximální/inzerovaná rychlost pro odesílání dat je 55 Mb/s, po vyčerpání dat dojde k zastavení služby     

 

Kompletní informace (včetně cen za mezinárodní volání, volání na informační linky a další) naleznete v ceníku.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more