Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Mobil Jak funguje samostatný datový tarif?

Více informací o samostatném datovém tarifu

Samostatný datový tarif můžete využít třeba do tabletu, pro chytrou domácnost nebo jako připojení na chaty a chalupy. Samostatný datový tarif nelze kombinovat s Kombinovatelnými balíčky, ani s tarify Nekonečné volání a SMS s internetem.

Samostatný datový tarif neobsahuje žádné volné minuty a SMS zprávy.

Cena za minutu hovoru je 3,90 Kč, cena za SMS zprávu je 1,90 Kč, MMS zpráva stojí 5 Kč.

  • Tarif si můžete v každém Zúčtovacím období změnit dle vlastních potřeb
  • Pokud si aktivujete nebo deaktivujete tarif během Zúčtovacího období, platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy byl tarif aktivní.
  • Datový objem je při aktivaci během Zúčtovacího období přidělen v celém objemu.

V tabulce níže uvádíme prodejní cenu, objem dat v ČR, limit objemu dat v roamingu v zóně EU a také možnosti dokoupení extra FUP:

  Prodejní cena Objem dat v ČR / Limit objemu dat
v roamingu v zóně EU
Extra FUP Prodejní cena
Extra FUP
Data 25 MB 25 Kč 25 MB / 25 MB - -
Nespotřebovaný objem dat z Extra FUP z předcházejícího Zúčtovacího období se převádí do následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpá jako první.
         

Přehled rychlostních parametrů po balíček Data 25 Mb:

Typ využívané technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost Minimální garantovaná rychlost
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
2G – EDGE 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
4G – LTE 40 Mb/s 20 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s

Kompletní informace (včetně cen za mezinárodní volání, volání na informační linky a další) naleznete v ceníku.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more