Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Mobil Jak fungují tarify nekonečného volání a SMS s internetem?

Více informací o tarifech nekonečného volání a SMS s internetem

Nekonečné tarify Mobilu od ČEZ obsahují neomezené volání a SMS do všech sítí s porcí internetu.

Cena za MMS zprávu je 5 Kč.

Nekonečné volání a SMS s internetem nelze kombinovat s balíčky z kategorie Kombinovatelných balíčků a se Samostatným datovým tarifem.

  • Během jednoho Zúčtovacího období můžete mít aktivní vždy pouze jeden z tarifů „Nekonečné volání a SMS s internetem“.
  • Tarif si můžete v každém Zúčtovacím období změnit.
  • Pokud si aktivujete nebo deaktivujete tarif během Zúčtovacího období, platíte jen poměrnou část měsíčního poplatku, která odpovídá době, kdy byl tarif aktivní.
  • Datový objem je při aktivaci během Zúčtovacího období přidělen v celém objemu.
  • Nevyčerpaný datový objem se do následujícího Zúčtovacího období nepřevádí. Nespotřebovaný datový objem se při deaktivaci během Zúčtovacího období považuje za spotřebovaný.

V tabulce níže uvádíme prodejní cenu, objem dat v ČR, limit objemu dat v roamingu v zóně EU a také možnosti dokoupení extra FUP:

  Prodejní cena Objem dat v ČR / Limit objemu dat
v roamingu v zóně EU
Extra FUP Prodejní cena
Extra FUP
Nekonečné volání a SMS s 1,5 GB 349 Kč 1,5 GB / 1,5 GB 200 MB 59 Kč
Nekonečné volání a SMS s 3 GB 399 Kč 3 GB / 3GB 200 MB 59 Kč
Nekonečné volání a SMS s 8 GB 499 Kč 8 GB / 8 GB 1 GB 159 Kč
Nekonečné volání, SMS a data 599 Kč neomezeně 5 Mb/s / 25 GB -- --
Nespotřebovaný objem dat z Extra FUP z předcházejícího Zúčtovacího období se převádí do následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpá jako první.
         

Přehled rychlostních parametrů všech nabízených balíčků internetu:

Typ využívané technologie Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost před vyčerpání objemu dat při využití technologie 5G Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost po vyčerpání objemu dat (pro všechny technologie)
  Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat
Nekonečné volání a SMS s 1,5 GB 256 Mb/s 64 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Nekonečné volání a SMS s 3 GB 256 Mb/s 64 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Nekonečné volání a SMS s 8 GB 256 Mb/s 64 Mb/s 16 kb/s 16 kb/s
Nekonečné volání, SMS a data 5 Mb/s 5 Mb/s -- --

 

Kompletní informace (včetně cen za mezinárodní volání, volání na informační linky a další) naleznete v ceníku.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more