Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Mobil Jak postupovat v případě stížností a reklamací?

Jak postupovat v případě stížností a reklamací?

Mrzí nás, že nejste spokojeni, a rádi bychom zjednali nápravu, proto vždy dbáme na důkladné prověření, když se jedná například o nesoulad nebo tiskovou chybu ve vyúčtování MOBILU OD ČEZ.

S VAŠÍ REKLAMACÍ ČI STÍŽNOSTÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:

  • prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách Napište nám,
  • telefonicky prostřednictvím naší bezplatné Zákaznické linky 800 810 820,
  • osobně na kontaktních místech Skupiny ČEZ,
  • písemně na adrese ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

V REKLAMACI ČI STÍŽNOSTI PROSÍM UVEĎTE:

  • kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu, případně IČ),
  • telefonní číslo MOBILU OD ČEZ,
  • čeho se reklamace týká,
  • při reklamaci vyúčtování jeho variabilní symbol nebo číslo daňového dokladu.

Reklamaci se budeme snažit vyřešit co nejdříve a vždy na ni odpovíme písemně.

Reklamace jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami telekomunikačních služeb.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem a ČEZ Prodej, a.s. je příslušný:

  • oblast elektronických komunikací: Český telekomunikační úřad, více informací naleznete na www.ctu.cz.
  • finanční trh, včetně platebních služeb: finanční arbitr, více informací naleznete na www.finarbitr.cz.

ostatní oblasti: Česká obchodní inspekce, více informací naleznete na www.coi.cz.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more