Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Mobil Přišla mi SMS/e-mail o mezinárodním volání do zóny EU - co mám dělat?

Přišla mi SMS/e-mail o mezinárodním volání do zóny EU - co mám dělat?

Nemusíte dělat vůbec nic. Jedná se o každoroční aktualizaci ceny mezinárodního volání do zóny EU a ceny internetu po vyčerpání datového objemu v zóně EU. Aktualizace ceny probíhá vždy na základě platných kurzů eura vůči Kč. K 15. 5. 2023 tedy snižujeme cenu mezinárodního volání (mezinárodním voláním, SMS a MMS se rozumí provoz z ČR na čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) z 5,60 Kč/min na 5,40 Kč/min. 

Dále jsme snížili i cenu internetu po vyčerpání vašeho datového objemu z 0,053 Kč/MB na 0,051 Kč/MB. Pokud tedy vyčerpáte v některé členské zemi Evropské unie datový limit, který je součástí vašeho balíčku/tarifu, za každý další MB zaplatíte 0,051 Kč. Informaci o případném vyčerpání datového limitu vám vždy zašleme SMS zprávou.


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more