Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Mobil Tísňová komunikace

Tísňová komunikace

Tísňovými čísly jsou jednotné evropské tísňové číslo 112 a národní tísňová čísla 150, 155, 158, popřípadě další čísla stanovená v číslovacím plánu. Tísňová čísla slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Volání nebo jiná komunikace na tato čísla za jiným účelem se považují za zlomyslná volání, resp. za zlomyslnou komunikaci.

Přístup k tísňové komunikaci patří mezi základní služby a je poskytován zdarma.

Při volání na tísňová čísla, případně na vyžádání příslušného centra tísňové komunikace, jsou příslušnému centru tísňové komunikace, v souladu s právními předpisy, poskytovány údaje o lokalizaci volajícího. Bezplatná tísňová volání lze uskutečnit i bez SIM karty, včetně lokalizace.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more