Ceník

Přehled cen metrologických výkonů kalibrační laboratoře.

Ceník metrologických výkonů kalibrační laboratoře

Platný ceník [pdf, 46 kB]

Dodací podmínky měřidel

 • uložení měřidel musí být provedeno vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození
 • přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, čisté, včetně příslušenství, s napájecím zdrojem nebo novou plně nabitou baterií, u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace
 • v objednávce je nutno uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost a počet kusů
 • v objednávce prosím uvádějte Vaši adresu, IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku nebo číslo živnostenského listu, bankovní spojení, telefon, případně e-mail

Objednávka na provedení metrologických kalibrací měřidel [rtf, 18 kB]

  • cena kalibrace je včetně vystavení kalibračního listu
  • ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
  • obvyklá dodací lhůta je 1 až 3 týdny (po domluvě lze dohodnout i jiné dodací lhůty)
  • dopravu měřidel ke kalibraci a zpět si zajišťuje zákazník osobně (po dohodě možno zajistit i jiným způsobem)
  • při požadavku zaslání měřidel zpět poštou nebo kurýrní službou bude cena navýšena o vynaložené náklady a čas
  • laboratoř neručí za vzniklou škodu (závady) způsobené přepravou

Ceník

(platný od 1. 1. 2022)

Délka
Posuvky, výškoměry, hloubkoměry do 500 mm 915 Kč
  do 1000 mm 1373 Kč
Mikrometrická měřidla do 25 mm 686 Kč
  do 200 mm 915 Kč
  do 1000 mm 1373 Kč
Dutinoměry třídotekové do 200 mm 915 Kč
  dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 3 mm 686 Kč
  dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 10 mm 915 Kč
Úchylkoměry páčkové   915 Kč
Úchylkoměry číselníkové a digitální setinové do 3 mm 458 Kč
  setinové do 5 mm 686 Kč
  setinové do 10 mm 915 Kč
  setinové do 25 mm 1144 Kč
  setinové do 100 mm 1373 Kč
  tisícinové 1373 Kč
Elektrické veličiny
Výchylkové voltmetry, ampérmetry a multimetry třídy 0,1 do třech rozsahů 5490 Kč
  třídy 0,2 do třech rozsahů 3660 Kč
  třídy 0,5 do třech rozsahů 2745 Kč
  třídy 0,5 jednorozsahový 1373 Kč
  třídy horší jak 0,5 do třech rozsahů 1830 Kč
  za každý další rozsah 458 Kč
Výchylkové wattmetry
(50/60 Hz)
třídy 0,1 do třech rozsahů 5490 Kč
  třídy 0,2 do třech rozsahů 3660 Kč
  třídy 0,2 jednorozsahový 1373 Kč
  třídy horší jak 0,2 do třech rozsahů 2745 Kč
  za každý další rozsah 458 Kč
Číslicové multimetry
(U, I, R)
do 3,5 digitu 2745 Kč
  za každou daší funkci 915 Kč
  4,5 digitu 3660 Kč
  za každou daší funkci 915 Kč
  5,5 digitu 4575 Kč
  za každou daší funkci 1373 Kč
  6,5 digitu 5490 Kč
  za každou daší funkci 1830 Kč
  7,5 digitu 7320 Kč
  za každou daší funkci 1830 Kč
Číslicové wattmetry
(50/60 Hz)
třídy 0,2 7320 Kč
Odporové můstky stejnosměrné třídy 0,1 a horší 7320 Kč
Odporové dekády 6 dekád 3660 Kč
Etalonové odpory bez zjištění koeficientů a a ß 2745 Kč
Multifunkční kalibrátory
(U, I, R)
do 6,5 digitu 18300 Kč
  za každou další funkci 4575 Kč
Generátory a syntezátory kmitočtu, funkční generátory   ~5490 až 14640 Kč
Čítače   ~5490 až 9150 Kč
Osciloskopy   ~6405 Kč
pH metry elektrická část 3660 Kč
Konduktometry elektrická část 3660 Kč
Hmotnost
Váhy   1830 Kč
Závaží 1 kus 458 Kč
Moment síly
Momentové klíče tři body 1373 Kč
  za každý další bod 229 Kč
  seřízení 915 Kč
Teplota
Odpor. platinový teploměr
sekundární etalon 2. řádu
rozsah (0 až 420) °C 13725 Kč
  rozsah (0 až 231) °C 9150 Kč
  rozsah (0 až 156) °C 4575 Kč
  rozsah (-40 až 30) °C 4575 Kč
Odporové snímače teploty rozsah (0 až 100) °C, dva body 1830 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, tři body 2745 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, čtyři body 3660 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, dva body 1830 Kč
  za každý další bod 915 Kč
  výpočet konstant 915 Kč
Termoelektrické snímače teploty rozsah (0 až 100) °C, dva body 1830 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, tři body 2745 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, čtyři body 3660 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, dva body 1830 Kč
  za každý další bod 915 Kč
  vypočet konstant 915 Kč
Snímače teploty s převodníkem rozsah (0 až 100) °C, tři body 1830 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, pět bodů 2745 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, pět bodů 3660 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, tři body 1830 Kč
  za každý další bod 915 Kč
  seřízení 915 Kč
Skleněné teploměry
(-40 až 100) °C
dělení < 0,1 °C, pět bodů 2745 Kč
  dělení > nebo = 0,1 °C, pět bodů 1830 Kč
  za každý další bod 915 Kč
Přímoukazující teploměry rozsah (0 až 50) °C, tři body 1830 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, pět bodů 2745 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, pět bodů 3660 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, tři body 1830 Kč
  za každý další bod 915 Kč
  seřízení 915 Kč
Dotykové teploměry rozsah (-40 až 100) °C 1830 Kč
  seřízení 915 Kč
Tlak
Ručkové tlakoměry třídy přesnosti < nebo = 0,6 % 2745 Kč
  třídy přesnosti < nebo = 2,5 % 1373 Kč
  třídy přesnosti > 2,5 % 915 Kč
Číslicové tlakoměry třídy přesnosti < nebo = 0,25 % 3660 Kč
  třídy přesnosti > 0,25 % 2288 Kč
Převodníky tlaku  třídy přesnosti < nebo = 0,25 % 3660 Kč
  třídy přesnosti > 0,25 % 2288 Kč
Vibrace
Vibrometry zrychlení 4575 Kč
  rychlost 4575 Kč
  výchylka 4575 Kč
 Snímače vibrací citlivost 2745 Kč
Vlhkost
Vlhkoměry rozsah  (10 až 90) %RV, pět bodů 1830 Kč
  kombinovaný s teploměrem s možností současného odečtu teploty a vlhkosti,
rozsah (10 až 90) %RV, (15 až 35) °C,
pět bodů
2745 Kč
  za každý další bod 915 Kč
  seřízení 915 Kč
Zpřesněná provozní měření a kalibrace mimo stálé prostory (uvedené ceny jsou za činnosti provedené jednou osobou)
Kalibrace mimo stálé prostory   1830 Kč / hod
Měření teploty, tlaku   1830 Kč / hod
Provozní kalibrace měřidel okamžitého průtoku kapalin přenosným UZ průtokoměrem 1830 Kč / hod

 


Pozor na podvodné reklamy!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací