Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Ceník

Přehled cen metrologických výkonů kalibrační laboratoře.

Ceník metrologických výkonů kalibrační laboratoře

Platný ceník [pdf, 46 kB]

Dodací podmínky měřidel

 • uložení měřidel musí být provedeno vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození
 • přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, čisté, včetně příslušenství, s napájecím zdrojem nebo novou plně nabitou baterií, u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace
 • v objednávce je nutno uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost a počet kusů
 • v objednávce prosím uvádějte Vaši adresu, IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku nebo číslo živnostenského listu, bankovní spojení, telefon, případně e-mail

Objednávka na provedení metrologických kalibrací měřidel [rtf, 18 kB]

  • cena kalibrace je včetně vystavení kalibračního listu
  • ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
  • obvyklá dodací lhůta je 1 až 3 týdny (po domluvě lze dohodnout i jiné dodací lhůty)
  • dopravu měřidel ke kalibraci a zpět si zajišťuje zákazník osobně (po dohodě možno zajistit i jiným způsobem)
  • při požadavku zaslání měřidel zpět poštou nebo kurýrní službou bude cena navýšena o vynaložené náklady a čas
  • laboratoř neručí za vzniklou škodu (závady) způsobené přepravou

Ceník

(platný od 1. 1. 2023)

Délka
Posuvky, výškoměry, hloubkoměry do 500 mm 1162 Kč
  do 1000 mm 1744 Kč
Mikrometrická měřidla do 25 mm 871 Kč
  do 200 mm 1162 Kč
  do 1000 mm 1744 Kč
Dutinoměry třídotekové do 200 mm 1162 Kč
  dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 3 mm 871 Kč
  dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 10 mm 1162 Kč
Úchylkoměry páčkové   1162 Kč
Úchylkoměry číselníkové a digitální setinové do 3 mm 582 Kč
  setinové do 5 mm 871 Kč
  setinové do 10 mm 1162 Kč
  setinové do 25 mm 1453 Kč
  setinové do 100 mm 1744 Kč
  tisícinové 1744 Kč
Elektrické veličiny
Výchylkové voltmetry, ampérmetry a multimetry třídy 0,1 do třech rozsahů 6972 Kč
  třídy 0,2 do třech rozsahů 4648 Kč
  třídy 0,5 do třech rozsahů 3486 Kč
  třídy 0,5 jednorozsahový 1744 Kč
  třídy horší jak 0,5 do třech rozsahů 2324 Kč
  za každý další rozsah 582 Kč
Výchylkové wattmetry
(50/60 Hz)
třídy 0,1 do třech rozsahů 6972 Kč
  třídy 0,2 do třech rozsahů 4648 Kč
  třídy 0,2 jednorozsahový 1744 Kč
  třídy horší jak 0,2 do třech rozsahů 3486 Kč
  za každý další rozsah 582 Kč
Číslicové multimetry
(U, I, R)
do 3,5 digitu 3486 Kč
  za každou daší funkci 1162 Kč
  4,5 digitu 4648 Kč
  za každou daší funkci 1162 Kč
  5,5 digitu 5810 Kč
  za každou daší funkci 1744 Kč
  6,5 digitu 6972 Kč
  za každou daší funkci 2324 Kč
  7,5 digitu 9296 Kč
  za každou daší funkci 2324 Kč
Číslicové wattmetry
(50/60 Hz)
třídy 0,2 9296 Kč
Odporové můstky stejnosměrné třídy 0,1 a horší 9296 Kč
Odporové dekády 6 dekád 4648 Kč
Etalonové odpory bez zjištění koeficientů α a ß 3486 Kč
Multifunkční kalibrátory
(U, I, R)
do 6,5 digitu 23240 Kč
  za každou další funkci 5810 Kč
Generátory a syntezátory kmitočtu, funkční generátory   ~6972 až 18592 Kč
Čítače   ~6972 až 11620 Kč
Osciloskopy   ~8134 Kč
pH metry elektrická část 4648 Kč
Konduktometry elektrická část 4648 Kč
Hmotnost
Váhy   2324 Kč
Závaží 1 kus 582 Kč
Moment síly
Momentové klíče tři body 1744 Kč
  za každý další bod 291 Kč
  seřízení 1162 Kč
Teplota
Odpor. platinový teploměr
sekundární etalon 2. řádu
rozsah (0 až 420) °C 17430 Kč
  rozsah (0 až 231) °C 11620 Kč
  rozsah (0 až 156) °C 5810 Kč
  rozsah (-40 až 30) °C 5810 Kč
Odporové snímače teploty rozsah (0 až 100) °C, dva body 2324 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, tři body 3486 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, čtyři body 4648 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, dva body 2324 Kč
  za každý další bod 1162 Kč
  výpočet konstant 1162 Kč
Termoelektrické snímače teploty rozsah (0 až 100) °C, dva body 2324 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, tři body 3486 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, čtyři body 4648 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, dva body 2324 Kč
  za každý další bod 1162 Kč
  vypočet konstant 1162 Kč
Snímače teploty s převodníkem rozsah (0 až 100) °C, tři body 2324 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, pět bodů 3486 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, pět bodů 4648 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, tři body 2324 Kč
  za každý další bod 1162 Kč
  seřízení 1162 Kč
Skleněné teploměry
(-40 až 100) °C
dělení < 0,1 °C, pět bodů 3486 Kč
  dělení > nebo = 0,1 °C, pět bodů 2324 Kč
  za každý další bod 1162 Kč
Přímoukazující teploměry rozsah (0 až 50) °C, tři body 2324 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, pět bodů 3486 Kč
  rozsah (0 až 550) °C, pět bodů 4648 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, tři body 2324 Kč
  za každý další bod 1162 Kč
  seřízení 1162 Kč
Dotykové teploměry rozsah (0 až 100) °C 2324 Kč
  seřízení 1162 Kč
Tlak
Ručkové tlakoměry třídy přesnosti < nebo = 0,6 % 3486 Kč
  třídy přesnosti < nebo = 2,5 % 1744 Kč
  třídy přesnosti > 2,5 % 1162 Kč
Číslicové tlakoměry třídy přesnosti < nebo = 0,25 % 4648 Kč
  třídy přesnosti > 0,25 % 2906 Kč
Převodníky tlaku  třídy přesnosti < nebo = 0,25 % 4648 Kč
  třídy přesnosti > 0,25 % 2906 Kč
Vibrace
Vibrometry zrychlení 5810 Kč
  rychlost 5810 Kč
  výchylka 5810 Kč
 Snímače vibrací citlivost 3486 Kč
Vlhkost
Vlhkoměry rozsah  (10 až 90) %RV, pět bodů 2324 Kč
  kombinovaný s teploměrem s možností současného odečtu teploty a vlhkosti,
rozsah (10 až 90) %RV, (15 až 35) °C,
pět bodů
3486 Kč
  za každý další bod 1162 Kč
  seřízení 1162 Kč
Zpřesněná provozní měření a kalibrace mimo stálé prostory (uvedené ceny jsou za činnosti provedené jednou osobou)
Kalibrace mimo stálé prostory   2324 Kč / hod
Měření teploty, tlaku   2324 Kč / hod
Provozní kalibrace měřidel okamžitého průtoku kapalin přenosným UZ průtokoměrem 2324 Kč / hod

 


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more