Ceník

Přehled cen metrologických výkonů kalibrační laboratoře.

Ceník metrologických výkonů kalibrační laboratoře

Platný ceník [pdf, 46 kB]

Dodací podmínky měřidel

 • uložení měřidel musí být provedeno vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození
 • přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, čisté, včetně příslušenství, s napájecím zdrojem nebo novou plně nabitou baterií, u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace
 • v objednávce je nutno uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost a počet kusů
 • v objednávce prosím uvádějte Vaši adresu, IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku nebo číslo živnostenského listu, bankovní spojení, telefon, případně e-mail

Objednávka na provedení metrologických kalibrací měřidel [rtf, 18 kB]

  • cena kalibrace je včetně vystavení kalibračního listu
  • ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
  • obvyklá dodací lhůta je 1 až 3 týdny (po domluvě lze dohodnout i jiné dodací lhůty)
  • dopravu měřidel ke kalibraci a zpět si zajišťuje zákazník osobně (po dohodě možno zajistit i jiným způsobem)
  • při požadavku zaslání měřidel zpět poštou nebo kurýrní službou bude cena navýšena o vynaložené náklady a čas
  • laboratoř neručí za vzniklou škodu (závady) způsobené přepravou

Ceník

(platný od 1. 1. 2019)

Délka
Posuvky, výškoměry, hloubkoměry do 500 mm 792 Kč
  do 1000 mm 1188 Kč
Mikrometrická měřidla do 25 mm 594 Kč
  do 200 mm 792 Kč
  do 1000 mm 1188 Kč
Dutinoměry třídotekové do 200 mm 792 Kč
  dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 3 mm 594 Kč
  dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 10 mm 792 Kč
Úchylkoměry páčkové   792 Kč
Úchylkoměry číselníkové a digitální setinové do 3 mm 396 Kč
  setinové do 5 mm 594 Kč
  setinové do 10 mm 792 Kč
  setinové do 25 mm 990 Kč
  setinové do 100 mm 1188 Kč
  tisícinové 1188 Kč
Elektrické veličiny
Výchylkové voltmetry, ampérmetry a multimetry třídy 0,1 do třech rozsahů 4752 Kč
  třídy 0,2 do třech rozsahů 3168 Kč
  třídy 0,5 do třech rozsahů 2376 Kč
  třídy 0,5 jednorozsahový 1188 Kč
  třídy horší jak 0,5 do třech rozsahů 1584 Kč
  za každý další rozsah 396 Kč
Výchylkové wattmetry
(50/60 Hz)
třídy 0,1 do třech rozsahů 4752 Kč
  třídy 0,2 do třech rozsahů 3168 Kč
  třídy 0,2 jednorozsahový 1188 Kč
  třídy horší jak 0,2 do třech rozsahů 2376 Kč
  za každý další rozsah 396 Kč
Číslicové multimetry
(U, I, R)
do 3,5 digitu 2376 Kč
  za každou daší funkci 792 Kč
  4,5 digitu 3168 Kč
  za každou daší funkci 792 Kč
  5,5 digitu 3960 Kč
  za každou daší funkci 1188 Kč
  6,5 digitu 4752 Kč
  za každou daší funkci 1584 Kč
  7,5 digitu 6336 Kč
  za každou daší funkci 1584 Kč
Číslicové wattmetry
(50/60 Hz)
třídy 0,2 6336 Kč
Odporové můstky stejnosměrné třídy 0,1 a horší 6336 Kč
Odporové dekády 6 dekád 3168 Kč
Etalonové odpory bez zjištění koeficientů a a ß 2376 Kč
Multifunkční kalibrátory
(U, I, R)
do 6,5 digitu 15840 Kč
  za každou další funkci 3960 Kč
Generátory a syntezátory kmitočtu, funkční generátory   ~4752 až 12672 Kč
Čítače   ~4752 až 7920 Kč
Osciloskopy   ~5544 Kč
pH metry elektrická část 3168 Kč
Konduktometry elektrická část 3168 Kč
Hmotnost
Váhy   1584 Kč
Závaží 1 kus 396 Kč
Moment síly
Momentové klíče tři body 1188 Kč
  za každý další bod 198 Kč
  seřízení 792 Kč
Teplota
Odpor. platinový teploměr
(-40 až 420) °C,
sekundární etalon 2. řádu
rozsah (0 až 420) °C 11880 Kč
  rozsah (0 až 231) °C 7920 Kč
  rozsah (0 až 156) °C 3960 Kč
  rozsah (-40 až 30) °C 3960 Kč
Odporové snímače teploty rozsah (0 až 100) °C, dva body 1584 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, tři body 2376 Kč
  rozsah (0 až 600) °C, čtyři body 3168 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, dva body 1584 Kč
  za každý další bod 792 Kč
  výpočet konstant 792 Kč
Termoelektrické snímače teploty rozsah (0 až 100) °C, dva body 1584 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, tři body 2376 Kč
  rozsah (0 až 600) °C, čtyři bodů 3168 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, dva body 1584 Kč
  za každý další bod 792 Kč
  vypočet konstant 792 Kč
Snímače teploty s převodníkem rozsah (0 až 100) °C, tři body 1584 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, pět bodů 2376 Kč
  rozsah (0 až 600) °C, pět bodů 3168 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, tři body 1584 Kč
  za každý další bod 792 Kč
  seřízení 792 Kč
Skleněné teploměry
(-40 až 100) °C
dělení < 0,1 °C, pět bodů 2376 Kč
  dělení > nebo = 0,1 °C, pět bodů 1584 Kč
  za každý další bod 792 Kč
Přímoukazující teploměry
(-40 až 600) °C
rozsah (0 až 50) °C, tři body 1584 Kč
  rozsah (0 až 300) °C, pět bodů 2376 Kč
  rozsah (0 až 600) °C, pět bodů 3168 Kč
  rozsah (-40 až 0) °C, tři body 1584 Kč
  za každý další bod 792 Kč
  seřízení 792 Kč
Dotykové teploměry rozsah (-40 až 100) °C 1584 Kč
Termostaty (neakreditovaně) sepnutí (5 až 90) °C 1584 Kč
Tlak
Ručkové tlakoměry třídy přesnosti < nebo = 0,6 % 2376 Kč
  třídy přesnosti < nebo = 2,5 % 1188 Kč
  třídy přesnosti > 2,5 % 792 Kč
Číslicové tlakoměry třídy přesnosti < nebo = 0,25 % 3168 Kč
  třídy přesnosti > 0,25 % 1980 Kč
Převodníky tlaku  třídy přesnosti < nebo = 0,25 % 3168 Kč
  třídy přesnosti > 0,25 % 1980 Kč
Manostaty sepnutí (5 Pa až 100MPa) 396 Kč
Vibrace
Zrychlení rozsah  (7,5 až 9,5) ms-2 3960 Kč
Rychlost rozsah  (15,5 až 19,5) mms-1 3960 Kč
Výchylka rozsah  (32 až 39) μm 3960 Kč
  kombinace 2 parametrů 5940 Kč
  kombinace 3 parametrů 7920 Kč
Vlhkost
Vlhkoměry (10 až 90) %RV rozsah  (10 až 90) %RV, pět bodů 1584 Kč
  kombinovaný s teploměrem s možností současného odečtu teploty a vlhkosti,
rozsah (10 až 90) %RV, (15 až 35) °C,
pět bodů
2376 Kč
  za každý další bod 792 Kč
  seřízení 792 Kč
Zpřesněná provozní měření a kalibrace mimo stálé prostory (uvedené ceny jsou za činnosti provedené jednou osobou)
Kalibrace mimo stálé prostory   1584 Kč / hod
Měření teploty, tlaku   1584 Kč / hod
Provozní kalibrace měřidel okamžitého průtoku kapalin přenosným UZ průtokoměrem 1584 Kč / hod

Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Omlouváme se, ale v návaznosti na vládní nařízení jsme do odvolání přerušili provoz všech našich zákaznických center a kontaktních míst.

Uděláme vše pro to, abychom i v této složité situaci pro Vás zajistili co nejdostupnější zákaznický servis. Své požadavky můžete vyřídit ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE, na stránce pro on-line požadavky nebo na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop