Kontakty

Kontaktní údaje na pracovníky Akreditované kalibrační laboratoře 2245.

Kontaktní údaje na pracovníky Akreditované kalibrační laboratoře

Bližší informace Vám podá:

Vedoucí
Akreditované kalibrační laboratoře
Zástupce vedoucího
Akreditované kalibrační laboratoře
Mgr. Václav Prošek

ČEZ, a.s. Jaderná energetika 
Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín - elektrárna


Telefon: 381 10 3645
Mobil: 606 557 966
E-mail: vaclav.prosek01@cez.cz

pro lokalitu ETE      Ivana Marková

Telefon: 381 10 3775
Mobil: -------
E-mail: ivana.markova@cez.cz

pro lokalitu EDU      Ing. Michal Pert

ČEZ, a.s. Jaderná energetika
Jaderná elektrárna Dukovany
Dukovany 269
675 50 Dukovany

Telefon: 561 10 5393
Mobil: 606 944 904
E-mail: michal.pert@cez.cz

IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649

Umístění Akreditované kalibrační laboratoře v lokalitě Elektrárny Dukovany

Při návštěvě Akreditované kalibrační laboratoře v lokalitě Temelín se nahlašte na vrátnici Elektrárny Temelín.

Akreditovaná kalibrační laboratoř Dukovany Akreditovaná kalibrační laboratoř Temelín
Délka (EDU) Délka (ETE)
Jan Suchánek

561 10 4806
561 10 5201
jan.suchanek01@cez.cz
Bc. Ivan Ruprecht

381 10 4369
381 10 3775
ivan.ruprecht@cez.cz
Elektro (EDU) Elektro (ETE)
Ing. Dušan Novák

561 10 5391
561 10 ----
dusan.novak@cez.cz
Jiří Jelínek jr.

381 10 2441
381 10 4359
jiri.jelinek06@cez.cz
Hmotnost (EDU) Hmotnost (ETE)
Luděk Bednář

561 10 5392
561 10 4806
ludek.bednar@cez.cz
Mgr. Václav Prošek

381 10 3645
606 557 366
vaclav.prosek01@cez.cz
Moment síly (EDU) Moment síly (ETE)
Jan Suchánek

561 10 4806
561 10 5201
jan.suchanek01@cez.cz
Tomáš Koubek

381 10 3645
381 10 ----
tomas.koubek01@cez.cz
Teplota (EDU) Teplota (ETE)
Milan Beneš

561 10 5165
561 10 2333
milan.benes@cez.cz
Mgr. Václav Prošek

381 10 3645
606 557 366
vaclav.prosek01@cez.cz
Tlak (EDU) Tlak (ETE)
Ing. Michal Pert

561 10 5201
561 10 2757
michal.pert@cez.cz
Martin Adzima

381 10 4369
381 10 ----
martin.adzima@cez.cz
Vlhkost Vibrace
Milan Beneš

561 10 5165
561 10 2333
milan.benes@cez.cz
Stanislav Koubek

381 10 4369
381 10 3775
stanislav.koubek@cez.cz
Průtok (EDU) Průtok (ETE)
Ing. Michal Pert

561 10 5393
606 944 904
michal.pert@cez.cz
Bc. Ivan Ruprecht

381 10 4369
381 10 4565
ivan.ruprecht@cez.cz

 

Stížnosti, námitky a reklamace

Případné návrhy, připomínky a vyjádření o úrovni našich služeb posílejte na email vedoucího AKL.

 • Na činnosti prováděné kalibrační laboratoří, které jsou v rozporu s požadavky zákazníka, mohou zákazníci nebo jiné strany podávat stížnosti. Patří sem zejména:
  • průběh provádění kalibrace
  • výsledky kalibrace
  • nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřené dohody o provedení kalibrace
  • způsob jednání pracovníků kalibrační laboratoře
 • Zodpovědnost za správnost naměřených hodnot nesou pracovníci AKL a to jmenovitě každý pracovník provádějící kalibraci. Zákazník je povinen informovat pracovníka AKL o veškerých okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení správnosti kalibrace. V případě potřeby je o tom proveden zápis při předávání měřidla ke kalibraci do protokolu o převzetí měřidla. Veškeré stížnosti týkající se AKL prověřuje vedoucí AKL ve spolupráci s manažerem jakosti. Stížnost (námitka, reklamace) je podávána zásadně písemnou formou. K podání stížnosti je možno využít přiložený formulář [rtf, 7 kB].
 • Stížnost lze uplatnit u vedoucího AKL do 25 pracovních dnů od jejího vzniku. Stížnost, pokud není s podatelem stížnosti dohodnuto jinak, se projedná do 25 pracovních dnů po obdržení. S rozhodnutím o vyřešení stížnosti musí být podatel prokazatelně seznámen. Proti rozhodnutí se v souladu s platnými předpisy podatel může odvolat. V případě oprávněné stížnosti provede laboratoř nové přezkoušení předmětného přístroje (pokud o to bude požádána) a to neprodleně a na vlastní náklady.
 • Veškeré zápisy při vyřizování stížnosti jsou archivovány po dobu 5-ti let. Stížnost a námitka jsou ve smyslu této PJ vlastně ekvivalentní slova a vyjadřují určitou nespokojenost zákazníka s provedenou službou. Např. poškození přístroje, nesprávné provedení kalibrace, chyby v kalibračním listě apod. Zákazník nemá povinnost se zde uvedenými ustanoveními řídit. Zákazník může přímo požádat o nestranné posouzení ČIA. Ustanovením v této kapitole je nadřazen Obchodní a Občanský zákoník.

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more