Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Kontakty

Kontaktní údaje na pracovníky Akreditované kalibrační laboratoře 2245.

Kontaktní údaje na pracovníky Akreditované kalibrační laboratoře

Bližší informace Vám podá:

Vedoucí
Akreditované kalibrační laboratoře
Zástupce vedoucího
Akreditované kalibrační laboratoře

Mgr. Václav Prošek

ČEZ, a.s. Jaderná energetika
Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Telefon: 381 10 3645
Mobil: 606 557 966
E-mail: vaclav.prosek01@cez.cz


pro lokalitu ETE      Ivana Marková

Telefon: 381 10 3775
Mobil: -------
E-mail: ivana.markova@cez.cz

pro lokalitu EDU      Ing. Michal Pert

ČEZ, a.s. Jaderná energetika
Jaderná elektrárna Dukovany
Dukovany 269
675 50 Dukovany

Telefon: 561 10 5393
Mobil: 606 944 904
E-mail: michal.pert@cez.cz

IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649

 

Umístění Akreditované kalibrační laboratoře v lokalitě Elektrárny Dukovany

Při návštěvě Akreditované kalibrační laboratoře v lokalitě Temelín se nahlašte na vrátnici Elektrárny Temelín.

Akreditovaná kalibrační laboratoř Dukovany Akreditovaná kalibrační laboratoř Temelín
Délka (EDU) Délka (ETE)
Jan Suchánek

561 10 4806
561 10 5201
jan.suchanek01@cez.cz
Bc. Ivan Ruprecht

381 10 4369
381 10 3775
ivan.ruprecht@cez.cz
Elektro (EDU) Elektro (ETE)
Ing. Dušan Novák

561 10 5391
561 10 ----
dusan.novak@cez.cz
Jiří Jelínek jr.

381 10 2441
381 10 4359
jiri.jelinek06@cez.cz
Hmotnost (EDU) Hmotnost (ETE)
Luděk Bednář

561 10 5392
561 10 4806
ludek.bednar@cez.cz
Mgr. Václav Prošek

381 10 3645
606 557 366
vaclav.prosek01@cez.cz
Moment síly (EDU) Moment síly (ETE)
Jan Suchánek

561 10 4806
561 10 5201
jan.suchanek01@cez.cz
Tomáš Koubek

381 10 3645
381 10 ----
tomas.koubek01@cez.cz
Teplota (EDU) Teplota (ETE)
Milan Beneš

561 10 5165
561 10 2333
milan.benes@cez.cz
Mgr. Václav Prošek

381 10 3645
606 557 366
vaclav.prosek01@cez.cz
Tlak (EDU) Tlak (ETE)
Ing. Michal Pert

561 10 5201
561 10 2757
michal.pert@cez.cz
Martin Adzima

381 10 4369
381 10 ----
martin.adzima@cez.cz
Vlhkost Vibrace
Milan Beneš

561 10 5165
561 10 2333
milan.benes@cez.cz
Stanislav Koubek

381 10 4369
381 10 3775
stanislav.koubek@cez.cz
Průtok (EDU) Průtok (ETE)
Ing. Michal Pert

561 10 5393
606 944 904
michal.pert@cez.cz
Bc. Ivan Ruprecht

381 10 4369
381 10 4565
ivan.ruprecht@cez.cz

 

Stížnosti

Na činnosti prováděné kalibrační laboratoří, které jsou v rozporu s ustanovením Příručky kvality, resp. předmětné normy, mohou zákazníci nebo jiné strany podávat stížnosti. Patří sem zejména:

  • průběh provádění kalibrace,
  • výsledky kalibrace,
  • nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřené dohody o provedení kalibrace
  • způsob jednání pracovníků kalibrační laboratoře.

Stížnost lze podat emailem na adresu metrologie@cez.cz

Stížnosti prověřuje a ohodnotí jejich oprávněnost vedoucí KL. O stížnosti je vystaven protokol na formuláři SD 21 F s vyjádřením všech zainteresovaných stran (pokud to okolnosti umožňují). Protokoly o stížnostech (námitkách) a dokumenty související jsou vedeny v „SD 21 – Stížnosti, námitky reklamace“ v prostředí Sharepoint, dokumenty v papírové formě jsou naskenovány a uloženy také tam. S rozhodnutím o vyřešení stížnosti je podatel seznámen, forma seznámení je zaznamenána v protokolu. Výstup předaný stěžovateli schvaluje osoba, která není zapojena do činností, kterých se stížnost týká, zpravidla vedoucí KL, případně manažer kvality. V případě oprávněné stížnosti na výsledky kalibrace provede laboratoř nové přezkoušení předmětného měřidla (pokud o to bude požádána) a to neprodleně a na vlastní náklady. Veškeré zápisy při vyřizování stížnosti jsou archivovány po dobu 5 let. Pro podání stížnosti můžete využít formulář [rtf, 7 kB].


ReakTour bude na KVIFF

Chystáte se na 58. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a chtěli byste navštívit nejstřeženější místa v zemi? Pak pro vás máme skvělou zprávu! ReakTour, první prohlídku jaderných elektráren na světě, můžete vyzkoušet po celou dobu festivalu. Najdete nás na Divadelním náměstí v Městské spořitelně.

Těšit se na vás budeme každý festivalový den

28. 6. – 6. 7. vždy od 10 do 22 hodin.

Navigovat

Kam se podíváte?

Temelín Dukovany Dlouhé stráně
Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more