Nabídka

Pro vaše potřeby nabízíme akreditovaně kalibrace měřidel v oborech měření teploty, vlhkosti, tlaku, délky, hmotnosti, momentu síly, elektrických veličin, vibrace a neakreditovaně v průtoku kapalin.

Jako další služby nabízíme zpřesněná provozní měření, kontroly měřících tras a měřidel v oborech hmotnosti, teploty, tlaku a vlhkosti a neakreditovaně průtoku.

Kalibrace provádíme v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a s dokumenty s touto normou souvisejícími.

Pokud požadujete uvedení výroku o shodě se specifikací na KL, a v příslušné specifikaci není uvedeno rozhodovací pravidlo ani si ho nestanovíte, použijeme rozhodovací pravidlo uvedené v ILAC-G8:09/2019 kap. 4.2.3 s ochranným pásmem odpovídající rozšířené nejistotě měření w = U, což představuje 2,5% riziko falešného přijetí.

Délka

 • Kalibrace posuvných měřidel (0 až 2000) mm
 • Kalibrace mikrometrických měřidel (0 až 1000) mm
 • Kalibrace úchylkoměrných měřidel (0 až 100) mm

Elektrické veličiny

 • Číslicové a analogové multimetry s parametry do 1000 V, 100 A, 500 GOhm
 • Kalibrátory el. veličin (1000 V, 100 A, 1 GOhm)
 • Elektronické čítače (10 Hz až 1,1 GHz)
 • Generátory a syntezátory kmitočtu (10 Hz až 3 GHz)
 • Analogové ohmmetry (do 500 GOhm)
 • Elektrické odpory (do 1 GOhm)
 • Měřidla elektrického výkonu (U=749 V, I=50 A, 50 Hz)
 • Elektrická část pH-metrů
 • Elektrická část konduktometrů 

Hmotnost

 • Elektromechanické váhy zvláštní a vysoké přesnosti do 220 g
 • Elektromechanické váhy střední přesnosti do 19 kg
 • Závaží 3. a 4. tř. přesnosti v rozsahu od 10 mg do 200 g
 • Závaží 5. tř. přesnosti v rozsahu do 2 kg
 • Jiná tělesa do 16 kg

Moment síly

 • Momentové klíče (1 až 1000) Nm

Průtok

 • Provozní kalibrace měřidel okamžitého průtoku kapalin (neakreditovaně)
  rozsah průměru potrubí (12,7 až 12000) mm
  rychlost proudění měřené kapaliny (0 až 12) m/s
  síla stěny potrubí (2,5 až 76) mm, síla výstelky max. 25 mm
  max. teplota potrubí 232 °C, teplota okolí (-10 až 50) °C
  nejistota měření ≥ 5% z MH

Teplota

 • Odporový platinový teploměr (-40 až 420) °C sekundární etalon 2.řádu 
 • Odporové snímače teploty (-40 až 550) °C
 • Termoelektrické snímače teploty (-40 až 550) °C
 • Snímače teploty s převodníkem (-40 až 550) °C
 • Přímoukazující teploměry (digitální, ručkové…) (-40 až 550) °C
 • Skleněné teploměry (-40 až 100) °C
 • Dotykové teploměry (-40 až 100) °C
 • Kalibrace v oboru teplota je možno zabezpečit pro Vaše potřeby do 1 000 °C, avšak v hodnotách nad 550 °C jako neakreditovanou činnost.

Tlak

 • Deformační tlakoměry (-100 kPa až 100 MPa)
 • Číslicové tlakoměry (-100 kPa až 100 MPa)
 • Převodníky tlaku (-100 kPa až 100 MPa) 
 • Diferenční převodníky tlaku (0 až 500) kPa při statickém tlaku max. 20 MPa

Vibrace

 • Zrychlení (7,5 až 9,5) ms-2
 • Rychlost (15,5 až 19,5) mms-1
 • Výchylka (32 až 39) μm

Vlhkost

 • Kalibrace vlhkoměrů (10 až 90) %RV

 


Pozor na podvodné reklamy!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací