Osvědčení

Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel.

Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek

2019 - Snímače zrychlení
2019 - Odporový snímač teploty s převodníkem
2019 - Elektrická simulace odporového snímače teploty Pt100
2018 - Elektrická simulace termočlánků
2018 - Momentový klíč indikační
2018 - Závaží třídy F1
2017 - Měření relativní vlhkosti
2017 - Skleněné a digitální teploměry
2017 - Elektrická simulace termočlánků
2017 - Váhy s neautomatickou činností
2016 - Pracovní měřidla délky
2015 - Elektrické veličiny - Multifunkční kalibrátor
2015 - Číslicový tlakoměr
2015 - Vibrometr
2015 - Odporový snímač teploty s převodníkem
2015 - Převodník tlaku
2014 - Číslicový tlakoměr
2014 - Číselníkový úchylkoměr
2014 - Termoelektrický snímač - měřící řetězec teploty
2013 - Závaží třídy F2
2013 - Multimetr DMM8
2013 - Převodník tlaku
2013 - Měřidla délky - číselníkový úchylkoměr
2013 - Momentové klíče
2013 - Měření relativní vlhkosti
2012 - Převodník tlaku
2012 - Odporový snímač teploty Pt100
2012 - Elektrické veličiny – měření ss el. odporu
2012 - Teplota – skleněné teploměry
2011 - Teplota – odporové snímače teploty Pt25
2011 - Měřidla mechanického kmitání - měřící řetězec kmitání
2010 - Multimetry DMM8
2010 - Laboratorní váhy
2010 - Momentový klíč
2009 - Závaží třídy F1
2009 - Měření relativní vlhkosti
2009 - Digitální teploměry
2009 - Převodníky tlaku
2008 - Deformační tlakoměry
2008 - Momentové klíče
2008 - Odporové snímače teploty
2007 - Multimetry DMM8
2007 - Závaží 3. třídy přesnosti (F2)
2007 - Číslicové tlakoměry
2007 - Měření relativní vlhkosti vzduchu
2007 - Odpory při stejnosměrném a střídavém signálu
2006 - Měření v oboru tlaku - barometry
2006 - Měření v oboru teploty - skleněné teploměry
2006 - Měření v oboru délky - mikrometry
2005 - Měření v oboru teploty - odporové teploměry
2005 - Měření v oboru tlaku - převodníky tlaku
2005 - Měření v oboru průtok - průtok kapalin
2005 - Měření v oboru elektrických veličin - multimetry
2004 - Měření v oboru délky - třmenový mikrometr
2004 - Měření v oboru vlhkosti - elektronický vlhkoměr
2004 - Měření v oboru tlaku - deformační tlakoměry
2003 - Měření síly - momentové klíče
2003 - Měření konstanty kapilárního viskozimetru
2003 - Měření v oboru teploty - skleněné teploměry
2003 - Přesný číslicový tlakoměr
2002 - Měření v oboru tlaku - převodníky tlaku
2001 - Měření v oboru elektrických veličin - multimetry
2001 - Měření v oboru teploty - odporové teploměry
2000 - Měření stejnosměrného elektrického napětí v rozsahu (1 - 10)V
2000 - Měření v oboru hmotnosti - závaží III. třídy přesnosti
2000 - Měření v oboru teploty - termočlánky
1999 - Měření v oboru geometrických veličin - měrky a délková měřidla
1999 - Měření v oboru tlaku - deformační tlakoměry
1997 - Měření teploty - skleněné teploměry
1996 - Měření teploty - odporové teploměry

Příloha osvědčení o akreditaci


Pozor na podvodné reklamy!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací