Zpět

Distribuční transformátory

Skupina ČEZ a společnost TrafoCZ, a. s., společně nabízí služby v oblasti provozování a servisu distribučních transformátorů.

Skupina ČEZ a společnost TrafoCZ, a. s., společně nabízí služby v oblasti provozování a servisu distribučních transformátorů. Společnost TrafoCZ, a. s., která vznikla v roce 2008 z původní zavedené fi rmy VČE - transformátory, s. r. o., je po technologické stránce nejlépe vybaveným servisem distribučních transformátorů v ČR s dlouholetou tradicí a bohatými referencemi.

Opravy olejových distribučních transformátorů

 • do výkonu 2.500 kVA
 • do napětí 35 kV
 • transformátory všech značek a provedení, které se vyskytují v síti

Repasované transformátory

Vedle nových transformátorů nabízíme cenově výhodné repasované transformátory. Opravený transformátor má
předpoklad pro další provoz dobu minimálně 10 let, je prodáván se zárukou a všemi potřebnými certifikáty.

Výkup transformátorů ke šrotaci

 • všechny typy a provedení, i nefunkční
 • možno zajistit i s odvozem
 • je vystaven doklad o ekologické likvidaci

Pronájmy transformátorů

 • krátkodobé i dlouhodobé pronájmy transformátorů
 • minimálně na 1 měsíc, na neomezenou dobu
 • součástí pronájmu je i zajištěný servis a údržba

Výhody pronájmu:

 • ekonomická výhodnost - není vysoká vstupní investice nutná pro nákup nového stroje
 • rychlost dodávky - transformátory jsou drženy skladem a mohou tak být poskytnuty zákazníkovi prakticky okamžitě
 • technický stav transformátoru - do pronájmu jsou poskytovány nové stroje nebo stroje bezprostředně po repasi a zkoušce autorizovanou zkušebnou
 • zajištěný servis - údržbu transformátorů provádí spol. TrafoCZ, a. s., na vlastní náklady, tel. čísla na servisního technika pro případ poruchy jsou k dispozici nonstop

Do pronájmu jsou poskytovány přednostně repasované transformátory nebo i nové stroje. Volba závisí na přání zákazníka a momentálním stavu skladu. Pronájem repasovaných transformátorů je oproti novým finančně výhodnější.

Filtrace transformátorového oleje

 • mobilní fi ltrace oleje fi ltrační stanicí Micafi l
 • doporučuje se pro transformátory o výkonu 2 MVA a vyšším
 • součástí služby je i vystavení protokolu o rozboru oleje

Výhody filtrace:

 • ekonomická výhodnost - náklady na obnovu 1 kg oleje jsou nejnižší ze všech zavedených metod obnovy transformátorového oleje
 • minimalizace prostojů (vypínání) způsobené manipulací a transportem stroje
 • filtrace oleje se provádí přímo na stanovišti zákazníka mobilní filtrační stanicí
 • filtrace obnovuje základní elektrické a izolační vlastnosti transformátorového oleje
 • vlastnosti oleje dosažené fi ltrací jsou doloženy protokolem autorizované zkušebny

Odběry vzorků oleje, testy PCB

 • odběry vzorků olejů z transformátorů
 • společně s laboratoří rozbory olejů
 • vystavení protokolu o nepřítomnosti PCB v oleji

Do konce roku 2010 musí mít všechny transformátory bez rozdílu stáří a výkonu proveden test na přítomnost PCB látek v olejové náplni. Tuto povinnost ukládá platný zákon o odpadech185/2001 a upřesňuje vyhláška 384/2001.

Zkušebna VVN

 • zkoušky ochranných a pracovních pomůcek
 • zkoušky pomůcek pro práce pod napětím
 • komplexní diagnostika transformátorů
 • zkoušky transformátorových olejů

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde