Zpět

Elektroměrová činnost

Zajištění celé škály komplexních služeb, jako jsou: ověřování, opravy, montáže, výroba, přezkušování měřících přístrojů.

Montáže a provozování měřících a spínacích přístrojů.

Zajišťuje montáže a demontáže měřících přístrojů a spínacích prvků, výměny měřících přístrojů nebo spínacích prvků při poruše nebo reklamaci zákazníka, plánované výměny přístrojů k ověření, přerušení a obnovení dodávky pro neplacení, přemístění přístrojů, kontrola odběrného místa (velikost hlavního jističe, plomb apod.).

Sběr, zpracování a správa dat

Zajišťuje odečty všech odběrných a předacích míst a zpracování veškerých naměřených dat. Provádí tvorbu, optimalizaci a generování odečtových tras. Zajišťuje zpracování denních odečtů v technických jednotkách pro měsíční fakturaci, administraci odečtů typu A, B, C, administrace a odečty typových diagramů dodávky.

Provozování autorizovaného metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel

Ověřování elektroměrů na základě autorizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a vypracované příručky jakosti AMS(např. elektroměry indukční, statické , elektroměry pro přímé i nepřímé měření, elektroměry jednofázové, třífázové, speciální od třídy přesnosti 0,5-3, jedno, dvou i vícesazbové s přídavným zařízením a pod.) Ověřování měřicích transformátorů proudu (do 2000 A) a napětí (do 50 KV) ve třídě přesnosti 0,5-1.

Provádění oprav a parametrizace všech druhů stanovených měřidel

Opravy výše uvedených měřidel na základě vlastních pracovních postupů i postupů dodaných výrobcem měřidla. Parametrizace a programování měřidel dle postupů a programů předaných výrobcem.

Provádění oprav a parametrizace všech druhů spínacích prvků

Opravy a parametrizace HDO, spínacích hodin a dalších druhů spínacích prvků, mechanických a elektronických.

Provádění kalibrace měřidel elektrických veličin

Zajištění této služby v rámci vypracovaného řádu podnikové metrologie ČEZ Měření, s.r.o., ale i jiných subjektů. Kalibrace bude prováděna v souladu s návazností na hlavní a pracovní etalony

Výroba, opravy, servis a instalace elektrických strojů, přístrojů a zařízení

Výroba speciálních výrobků pro energetiku a její cejchovny. Provádění oprav a servisu těchto výrobků (např. cejchovní stanice a předregulační zařízení elektroměrů) v dílnách společnosti i u zákazníka.

Provádění odborných posudků měřidel

Ověřování reklamovaných měřidel a vystavování protokolů o kontrolním měření a potvrzení o ověření stanovených měřidel.

Prodej informativních přístrojů

Prodej starších, repasovaných elektroměrů pro měření spotřeby elektrické energie.

Poskytování služeb souvisejících s pohybem měřicí a spínací techniky, skladování, evidence a doprava

Zajištění skladové služby rezervních zásob objednatele ve skladech společnosti. Zajištění rozvozu přístrojů dle konkrétních požadavků objednatele ve speciálních kontejnerech a k tomu upraveným dopravním prostředkem. Zajištění a zavádění nových přístrojů a editace technických dat přístrojů v zákaznickém informačním systému. Zajištění vyřazení a šrotace přístrojů na základě požadavku zákazníka.

Poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a využíváním elektrické energie

Přezkušování a ověřování měřidel a přístrojů u zákazníka vlastním přenosným zkušebním zařízením.

Řešení a prevence neoprávněných odběrů

Komplexní služby v oblasti vyhledávání a odstraňování neoprávněných odběrů včetně vymáhání pohledávek a zajišťování prevence.


V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde